SmartLab Hub

Thiết Bị Phòng Lab Của Bạn!

VÒNG CỐ ĐINH BÌNH THÍ NGHIỆM LÀ GÌ ? CÁC LOẠI VÒNG CỐ ĐỊNH THÍ NGHIỆM TRÊN THỊ TRƯỜNG

Vòng Cố Định Bình Thí Nghiệm Là Gì ?

Vòng cố định bình thí nghiệm là các vòng chì vừa khít quanh cổ bình với các kết nối ống bên tay đòn mà không cần ngắt kết nối ống.

Các Loại Vòng Cố Đinh Bình Thí Nghiệm Trên Thị Trường

Vòng cố định bình thí nghiệm Bel-Art Round

 • Giảm hiện tượng bình bể, trôi hoặc chảy tràn
 • Bảo vệ và tăng độ ổn định cho các dụng cụ thủy tinh đắt tiền.
 • Ổn định dụng cụ thủy tinh ngâm trong nước, giảm hiện tượng nổi, bể và tràn hóa chất
 • Khả năng kháng hóa chất
 • Không làm xước bình thí nghiệm

Một Số Sản Phẩm Tham Khảo

Vòng cố định bình thí nghiệm Bel-Art Round 0.36lb với lớp phủ Vikem Vinyl; dành cho xylanh 5-10ml

Hình Ảnh Minh Hoạ Cho Vòng Cố Định Bình Thí Nghiệm Bel-Art dành cho xi lanh 5-10ml

 

Giảm hiện tượng bình bể, trôi hoặc chảy tràn

Bảo vệ và tăng độ ổn định cho các dụng cụ thủy tinh đắt tiền với vòng cố định phủ Vikem® vinyl.

 • Ổn định dụng cụ thủy tinh ngâm trong nước, giảm hiện tượng nổi, bể và tràn hóa chất
 • Lớp phủ bằng vật liệu Vikem® vinyl màu đỏ
 • Khả năng kháng hóa chất
 • Không làm xước bình thí nghiệm
 • Có sẵn 05 loại đường kính và trọng lượng

Vòng cố định bình thí nghiệm Bel-Art Round 0.5lb với lớp phủ Vikem Vinyl; dành cho bình 125-500ml

vòng cố định bình thí nghiệm
Hình Ảnh Minh Hoạ Cho Vòng Cố Định Bình Thí Nghiệm Bel-Art dành cho xi lanh 125-500ml
Giảm hiện tượng bình bể, trôi hoặc chảy tràn

Bảo vệ và tăng độ ổn định cho các dụng cụ thủy tinh đắt tiền với vòng cố định phủ Vikem® vinyl.

 • Ổn định dụng cụ thủy tinh ngâm trong nước, giảm hiện tượng nổi, bể và tràn hóa chất
 • Lớp phủ bằng vật liệu Vikem® vinyl màu đỏ
 • Khả năng kháng hóa chất
 • Không làm xước bình thí nghiệm
 • Có sẵn 05 loại đường kính và trọng lượng

Vòng cố định bình thí nghiệm Bel-Art Round 1.0lb với lớp phủ Vikem Vinyl; dành cho bình 250-1000ml

vòng cố định bình thí nghiệm
Hình Ảnh Minh Hoạ Cho Vòng Cố Định Bình Thí Nghiệm Bel-Art dành cho xi lanh 250-1000ml

 

Giảm hiện tượng bình bể, trôi hoặc chảy tràn

Bảo vệ và tăng độ ổn định cho các dụng cụ thủy tinh đắt tiền với vòng cố định phủ Vikem® vinyl.

 • Ổn định dụng cụ thủy tinh ngâm trong nước, giảm hiện tượng nổi, bể và tràn hóa chất
 • Lớp phủ bằng vật liệu Vikem® vinyl màu đỏ
 • Khả năng kháng hóa chất
 • Không làm xước bình thí nghiệm
 • Có sẵn 05 loại đường kính và trọng lượng

2 thoughts on “VÒNG CỐ ĐINH BÌNH THÍ NGHIỆM LÀ GÌ ? CÁC LOẠI VÒNG CỐ ĐỊNH THÍ NGHIỆM TRÊN THỊ TRƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.