Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Bộ cá từ Bel-Art Spinbox®

Bộ cá từ Bel-Art Spinbox®
Bộ cá từ Bel-Art Spinbox®

Bộ cá từ Spinbox®

     Cá từ Teflon® PTFE Spinbars® với hộp lưu trữ tiện lợi

     • Cấp FDA, USP cấp VI Teflon® lớp phủ PTFE ma sát thấp – khả năng tương thích hóa học vượt trội
     • Sản xuất tại cơ sở đăng ký ISO 9001:2015, chứng nhận bởi SGS 

     Vui lòng chọn model phù hợp trong bảng dưới đây trước khi thanh toán

     Số CatalogMô TảSố Lượng / Bộ
     F37180-0000Hình Octagon - Bộ 16 cá từ, Tiêu chuẩn & Siêu nhỏ, 2 kích thước: (½" x ⁵/₁₆") (⅝" x ⁵/₁₆") (1" x ⅜") (1½" x ⅜") (2" x ⅜") (2½" x ⅜") Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm. 1
     F37182-0000Hình Octagon - Bộ 12 cá từ với vòng Pivot. 2 kích thước: (½" x ⁵/₁₆") (⅝" x ⁵/₁₆") (1" x ⅜") (1½" x ⅜") (2" x ⅜") (2½" x ⅜") 1
     F37183-0000Hình tròn - Bộ 22 cá từ với vòng Pivot có thể tháo rời trên cá từ dài hơn 1". 2 kích thước: (½ x ⅜") (½ x ⁵/₁₆") (¾ x ⁵/₁₆") (1 x ⁵/₁₆") (1 x ⅜") (1½ x ⁵/₁₆") (1¾ x ⁵/₁₆") (2 x ⅜") (2 x ⁵/₁₆") 1 kích thước: (1¼ x ⁵/₁₆") (1¼ x ⅜") (1½ x ⅜") (1¾ x ⅜"). 1
     F37184-0000Hình Polygon - Bộ 18 cá từ. 2 kích thước: 10 x 6mm 15 x 6mm 20 x 7mm 25 x 8mm 30 x 8mm 40 x 8mm 50 x 8mm 60 x 8mm 80 x 10mm 1
     F37185-0000Hình Octagon - Bộ 24 cá từ với vòng Pivot, mỗi kích thước có màu xanh dương, đỏ và vàng: (½ x ⅛") (⅝ x ⁵/₁₆") (⅞ x ⁵/₁₆") (½ x ⁵/₁₆") (1 x ⁵/₁₆") (1½ x ⁵/₁₆") (2 x ⁵/₁₆") (3 x ½") 1
     F37186-0000Cá từ loại nhỏ theo mã màu - Bộ 12 cá từ, 1 mỗi kích thước có màu xanh dương, đỏ và vàng: 8 x 1.5mm 5 x 2mm 7 x 2mm 10 x 3mm. 1
     F37187-0000Cá từ hình trứng - Bộ 13 cá từ, 1 kích thước: (3 x ¾") 2 kích thước: (¾ x ⅜") (1 x ½") (1¼ x ⅝") (1½ x ⅝") (1⅝ x ¾") (2 x ¾") 1
     F37188-0000Cá từ Spinplus® - Bộ 5 cá từ, 1 kích thước: (⅜ x ⅜") (¾ x ¾") (1 x 1") (1¼ x 1¼") (1½ x 1½") 1
     Số CatalogMô tảsố lượng / bộ
     F37180-0000Hình Octagon - Bộ 16 cá từ, Tiêu chuẩn & Siêu nhỏ, 2 kích thước: (½" x ⁵/₁₆") (⅝" x ⁵/₁₆") (1" x ⅜") (1½" x ⅜") (2" x ⅜") (2½" x ⅜") Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm. 
     F37182-0000Hình Octagon - Bộ 12 cá từ với vòng Pivot. 2 kích thước: (½" x ⁵/₁₆") (⅝" x ⁵/₁₆") (1" x ⅜") (1½" x ⅜") (2" x ⅜") (2½" x ⅜") 
     F37183-0000Hình tròn - Bộ 22 cá từ với vòng Pivot có thể tháo rời trên cá từ dài hơn 1". 2 kích thước: (½ x ⅜") (½ x ⁵/₁₆") (¾ x ⁵/₁₆") (1 x ⁵/₁₆") (1 x ⅜") (1½ x ⁵/₁₆") (1¾ x ⁵/₁₆") (2 x ⅜") (2 x ⁵/₁₆") 1 kích thước: (1¼ x ⁵/₁₆") (1¼ x ⅜") (1½ x ⅜") (1¾ x ⅜"). 
     F37184-0000Hình Polygon - Bộ 18 cá từ. 2 kích thước: 10 x 6mm 15 x 6mm 20 x 7mm 25 x 8mm 30 x 8mm 40 x 8mm 50 x 8mm 60 x 8mm 80 x 10mm 
     F37185-0000Hình Octagon - Bộ 24 cá từ với vòng Pivot, mỗi kích thước có màu xanh dương, đỏ và vàng: (½ x ⅛") (⅝ x ⁵/₁₆") (⅞ x ⁵/₁₆") (½ x ⁵/₁₆") (1 x ⁵/₁₆") (1½ x ⁵/₁₆") (2 x ⁵/₁₆") (3 x ½") 
     F37186-0000Cá từ loại nhỏ theo mã màu - Bộ 12 cá từ, 1 mỗi kích thước có màu xanh dương, đỏ và vàng: 8 x 1.5mm 5 x 2mm 7 x 2mm 10 x 3mm. 
     F37187-0000Cá từ hình trứng - Bộ 13 cá từ, 1 kích thước: (3 x ¾") 2 kích thước: (¾ x ⅜") (1 x ½") (1¼ x ⅝") (1½ x ⅝") (1⅝ x ¾") (2 x ¾") 
     F37188-0000Cá từ Spinplus® - Bộ 5 cá từ, 1 kích thước: (⅜ x ⅜") (¾ x ¾") (1 x 1") (1¼ x 1¼") (1½ x 1½") 1

     Viết đánh giá

     Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
     Tồi Tốt
     Mã xác thực
     • TỒN KHO: Vui lòng chọn Model
     • Model: Spinbar_Assortments
     Thẻ từ khóa: Bộ , cá từ , Bel-Art , Spinbox