Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

INNOTEG

INNOTEG HP-HG 250 Hydrogen Generator, 250ml/min, purity 99.9996% INNOTEG HP-HG 250 Hydrogen Generator, 250ml/min, purity 99.9996%
New
Thương hiệu: INNOTEG Model: HP-HG 250
HP-HG 250 High Purity Hydrogen Generator250ml/min, purity 99.9996%The HP-HG 250 Hydrogen Generator provides superior performance with proprietary electrolytic cell technology combined with high quality components and a unique hydrogen drying solution.Features: - High Purity >99.9996%- Low Ma..
INNOTEG UHP-HG 250 Hydrogen Generator, 250ml/min, purity 99.99996% INNOTEG UHP-HG 250 Hydrogen Generator, 250ml/min, purity 99.99996%
New
Thương hiệu: INNOTEG Model: UHP-HG 250
UHP-HG 250 Ultra High Purity Hydrogen Generator250ml/min, purity 99.99996%The UHP-HG 250 Hydrogen Generator enhances the high performance of the HP-HG with the addition of a unique no-maintenance purification system, resulting in ultra high purity carrier grade gas. The highly sophisticated software..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 0010005604
Cô quay chân không Vap Smart (Package)Khoảng nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng lên đến +180 °C, 4LDòng cô quay chân không INNOTEG Vap được thiết kế dành cho ứng dụng chưng cất tiêu chuẩn, kết tinh, cô đặc, làm khô bột và tách một hoặc nhiều dung môi. Thiết bị cũng có thể được sử dụng để xử lý mẫu sơ ..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 71-0838A
10mL Amber Crimp Top Headspace Vial, Flat Bottom, Grade B, φ22.5*46mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 21-1046GA
10mL Amber Screw Neck Headspace Glass Vial, Round Bottom, φ22.5*46mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 71-0838
10mL Clear Crimp Top Headspace Vial, Flat Bottom, Grade B, φ22.5*46mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 21-1046G
10mL Clear Screw Neck Headspace Glass Vial, Round Bottom, φ22.5*46mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 71-0837A
20mL Amber Crimp Top Headspace Vial, Flat Bottom, Grade B, φ22.5*75mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 21-2075GA
20mL Amber Screw Neck Headspace Glass Vial, Round Bottom, φ22.5*75mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 71-0837
20mL Clear Crimp Top Headspace Vial, Flat Bottom, Grade B, φ22.5*75mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 21-2075G
20mL Clear Screw Neck Headspace Glass Vial, Round Bottom, φ22.5*75mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 71-0719
20mm Beige PTFE/White Silicone Septum; Temperature Resistance -60℃~200℃, φ20*3mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 71-0719G
20mm Beige PTFE/White Silicone Septum; Temperature Resistance -60℃~200℃, φ20*3mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 71-4482
20mm Medical Butyl Rubber/PTFE Septum With Groove; Hardness (Shore A 50°), φ20*3mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 71-4479
20mm Natural Color PTFE/Natural Color Silicone Septum; Temperature Resistance -60℃~200℃, φ20*3mm, 100/pk..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 71-0750
20mm Sliver Magnetic Open Top Aluminium Cap; Central Hole 10mm, φ20mm, 100/pk..
Hiển thị 1 đến 20 trong 103 (6 Trang)