Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Cốc, Xi-lanh & Bình định mức

Thương hiệu: Bel-Art Model: Pitcher_TallForm_G
Cốc định mức Bel-Art Tall Form bằng vật liệu TPX trong suốtDễ dàng quan sát bên trongVới kích thước cân đối, loại cốc này lý tưởng để sử dụng trong phòng thí nghiệm thông thường. Thiết kế vòi rót  và tay cầm kích thước lớn tăng tính hữu dụng khi dùng để xử lý nguyên liệu ướt hoặc khô.Chế t..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F18309-0100
0.46lb Weighted Beaker/Flask Holder with Vikem Vinyl Coating; For 100ml BeakersEliminate Drifting and Tipping in Cool or Hot Water BathsWeighted holder grips beakers or flasks firmly with four flared stainless steel prongs.Vikem® vinyl-coated lead ring weight secured beneath holder Keeps container i..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F18309-0250
0.75lb Weighted Beaker/Flask Holder with Vikem Vinyl Coating; For 250ml BeakersEliminate Drifting and Tipping in Cool or Hot Water BathsWeighted holder grips beakers or flasks firmly with four flared stainless steel prongs.Vikem® vinyl-coated lead ring weight secured beneath holderKeeps container im..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F28696-0000
1000ml Clear TPX® Graduated Cylinder; 10.0ml GraduationGlass-clear, High Temperature SafeClear TPX® (polymethylpentene) plastic cylinders are non-wetting to prevent a concave meniscus, making the raised numeral, single scale graduations easy to read.Shatter-proof Wide octagonal base prevents tipping..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F28693-0000
100ml Clear TPX® Graduated Cylinder; 1.0ml GraduationGlass-clear, High Temperature SafeClear TPX® (polymethylpentene) plastic cylinders are non-wetting to prevent a concave meniscus, making the raised numeral, single scale graduations easy to read.Shatter-proofWide octagonal base prevents tipping an..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F28690-0000
10ml Clear TPX® Graduated Cylinder; 0.1ml GraduationGlass-clear, High Temperature SafeClear TPX® (polymethylpentene) plastic cylinders are non-wetting to prevent a concave meniscus, making the raised numeral, single scale graduations easy to read.Shatter-proofWide octagonal base prevents tipping and..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F28697-0000
2000ml Clear TPX® Graduated Cylinder; 20.0ml GraduationGlass-clear, High Temperature SafeClear TPX® (polymethylpentene) plastic cylinders are non-wetting to prevent a concave meniscus, making the raised numeral, single scale graduations easy to read.Shatter-proofWide octagonal base prevents tipping ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F28694-0000
250ml Clear TPX® Graduated Cylinder; 2.0ml GraduationGlass-clear, High Temperature SafeClear TPX® (polymethylpentene) plastic cylinders are non-wetting to prevent a concave meniscus, making the raised numeral, single scale graduations easy to read.Shatter-proofWide octagonal base prevents tipping an..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F28691-0000
25ml Clear TPX® Graduated Cylinder; 0.5ml GraduationGlass-clear, High Temperature SafeClear TPX® (polymethylpentene) plastic cylinders are non-wetting to prevent a concave meniscus, making the raised numeral, single scale graduations easy to read.Shatter-proofWide octagonal base prevents tipping and..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F28695-0000
500ml Clear TPX® Graduated Cylinder; 5.0ml GraduationGlass-clear, High Temperature SafeClear TPX® (polymethylpentene) plastic cylinders are non-wetting to prevent a concave meniscus, making the raised numeral, single scale graduations easy to read.Shatter-proofWide octagonal base prevents tipping an..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F28692-0000
50ml Clear TPX® Graduated Cylinder; 1.0ml GraduationGlass-clear, High Temperature SafeClear TPX® (polymethylpentene) plastic cylinders are non-wetting to prevent a concave meniscus, making the raised numeral, single scale graduations easy to read.Shatter-proofWide octagonal base prevents tipping and..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F28742-0000
Closed 2 Liter Polypropylene Spout Pouring PitcherSafe, Easy PouringRigid, lightweight pouring pitcher has generous fill opening and extended spout for safe, easy pouring.Half-dome top prevents splattering and spillageSpout measures 21mm (0.83") I.D. and 25mm (1") O.D. Polypropylene plastic; steam a..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26216-0000
Graduated Griffin Low-Form 1000ml Beakers; Polypropylene, 200ml Graduation (Pack of 3)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togeth..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26211-0000
Graduated Griffin Low-Form 100ml Beakers; Polypropylene, 25ml Graduation (Pack of 12)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togethe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26212-0000
Graduated Griffin Low-Form 150ml Beakers; Polypropylene, 25ml Graduation (Pack of 12)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togethe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26217-0000
Graduated Griffin Low-Form 2000ml Beaker; Polypropylene, 500ml Graduation“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togetherTranslucent..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26213-0000
Graduated Griffin Low-Form 250ml Beakers; Polypropylene, 50ml Graduation (Pack of 6)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking together..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26219-0000
Graduated Griffin Low-Form 4,000ml Beaker; Polypropylene, 1000ml Graduation“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togetherTransluce..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26214-0000
Graduated Griffin Low-Form 400ml Beakers; Polypropylene, 100ml Graduation (Pack of 6)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togethe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26210-0000
Graduated Griffin Low-Form 50ml Beakers; Polypropylene, 10ml Graduation (Pack of 12)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking together..
Hiển thị 1 đến 20 trong 65 (4 Trang)