Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Cô quay chân không

Thương hiệu: INNOTEG Model: 0010005604
Cô quay chân không Vap Smart (Package)Khoảng nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng lên đến +180 °C, 4LDòng cô quay chân không INNOTEG Vap được thiết kế dành cho ứng dụng chưng cất tiêu chuẩn, kết tinh, cô đặc, làm khô bột và tách một hoặc nhiều dung môi. Thiết bị cũng có thể được sử dụng để xử lý mẫu sơ ..
Thương hiệu: INNOTEG Model: 0010005603
Rotary Evaporator, Vap Basic (Package)Temperature Range: RT to +180 °C, 4LThe INNOTEG Vap Series is designed for standard distillation, crystallization, concentration, powder drying and separation of one or more solvents. It can also be used for pretreatment of samples before gas chromatography..
Hiển thị 1 đến 2 trong 2 (1 Trang)