Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Phụ kiện

Thương hiệu: Bel-Art Model: Spinbar_Retrievers
Thanh lấy cá từ Spinbar® FlexibleLấy cá từ từ bồn rửa phòng thí nghiệm, có thể hấp tiệt trùngThanh lấy cá từ bọc lớp Teflon® linh hoạt với nam châm Alnico mạnh mẽ cho phép lấy cá từ từ các thùng chứa hoặc đường ống / bẫy không từ tính.Có sẵn bốn màu với hai kích thước nam châmThanh dài 33cm (13") li..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37970-0000
This strong, non-scratch and inert FDA grade, USP Class VI Teflon® PTFE blade fits all standard button-tip stirring shafts. • “Long-groove” keyhole provides easy insertion into flask neck • Rotates into proper position for stirring action • Autoclavable TEFLON® is a registered trademark of The Chem..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37971-0000
This strong, non-scratch and inert FDA grade, USP Class VI Teflon® PTFE blade fits all standard button-tip stirring shafts. • “Long-groove” keyhole provides easy insertion into flask neck • Rotates into proper position for stirring action • Autoclavable TEFLON® is a registered trademark of The Chem..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37972-0000
This strong, non-scratch and inert FDA grade, USP Class VI Teflon® PTFE blade fits all standard button-tip stirring shafts. • “Long-groove” keyhole provides easy insertion into flask neck • Rotates into proper position for stirring action • Autoclavable TEFLON® is a registered trademark of The Chem..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37973-0000
This strong, non-scratch and inert FDA grade, USP Class VI Teflon® PTFE blade fits all standard button-tip stirring shafts. • “Long-groove” keyhole provides easy insertion into flask neck • Rotates into proper position for stirring action • Autoclavable TEFLON® is a registered trademark of The Chem..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H37770-0000
This stirring paddle is ideal for mixing liquids in large vats and tanks • High density polyethylene • Handle length: 91cm (3 feet); diameter: 25mm (1") • Paddle dimensions: 7.6 x 15.2cm (3 x 6")..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37790-0000
Spinbar® Magnetic Stirring Bar GarageConvenient Parking; Prevents DemagnetizationKeep all your magnetic stirring bars and accessories organized and accessible with the Spinbar® Magnetic Stirring Bar Garage. Multiple sizes and shapes of magnetic stirring bars from large 15.9 cm (6”) to tiny 10 mm (0...
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37787-0000
Spinbar Magnetic Stirring Bar Sink Strainer - BlueDon’t Let Your Stirbars Disappear Down the DrainSpinbar® Magnetic Sink Strainer is a simple solution to prevent your Spinbar® Magnetic Stirring Bars from going down the sink drain. US Patent No.: 7,900,289 B2.Four strong magnets attract and hold stir..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37787-0001
Spinbar Magnetic Stirring Bar Sink Strainer - GreenDon’t Let Your Stirbars Disappear Down the DrainSpinbar® Magnetic Sink Strainer is a simple solution to prevent your Spinbar® Magnetic Stirring Bars from going down the sink drain.US Patent No.: 7,900,289 B2.Four strong magnets attract and hold..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37786-0000
Magnetic Stirring Bar ArresterPrevents Stirring Bars from Pouring Out When Emptying ContainersThe Magnetic Stirring Bar Arrester holds your stirring bar in place when pouring from a beaker or flask by placing the arrester against the bottom of the container.9.5mm (⅜") thick polyethylene 51mm (2") di..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H37780-0000
Magnetic Stirring Bar Positioner / RetrieverPrecision Placement... Easy RetrievalPosition your Spinbar® Magnetic Stirring Bar exactly where you want it, without splashing, using the double duty Spinbar® Positioner / Retriever.Remove bars without touching or pouring out the contents of your vesselRet..
Thanh giữ cá từ Bel-Art Spinbar® Restrainer dành cho cá từ kích thước lên đến 80mm Thanh giữ cá từ Bel-Art Spinbar® Restrainer dành cho cá từ kích thước lên đến 80mm
Best
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37786-1000
Thanh giữ cá từ Spinbar® RestrainerGiúp giữ cá từ tại vị trí cố địnhThanh giữ cá từ Spinbar® Restrainer được thiết kế để nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn và khi chạm vào vách ngoài của bình chứa, nó sẽ giúp giữ cá từ tại vị trí cố định.Cá từ có thể được lấy ra từ vật chứa mà không làm ô nhiễm dung..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37781-0000
Jumbo Magnetic Spinbar Stirring Bar RetrieverRetrieve Large Stirring Bars from Deep VesselsThis flexible PTFE magnetic retriever will remove the largest magnetic stirring bars from deep vessels.Easy grip “T” handle, has overall length of 65cm (26”) Powerful Alnico 5 magnetic end; 10.2 x 1cm diameter..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H37774-0030
Spinbar Flexible Magnetic Stirring Bar Retrievers - YellowRetrieve Stirrers from Lab Sink Drains, Autoclavable.Flexible, Teflon® rod with a powerful Alnico Teflon® coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.Retrieve stirbars from co..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H37774-0020
Spinbar Flexible Magnetic Stirring Bar Retrievers - BlueRetrieve Stirrers from Lab Sink Drains, Autoclavable.Flexible, Teflon® rod with a powerful Alnico Teflon® coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.Retrieve stirbars from cont..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H37774-0101
Spinbar Flexible Magnetic Stirring Bar Retrievers - WhiteRetrieve Stirrers from Lab Sink Drains, Autoclavable.Flexible, Teflon® rod with a powerful Alnico Teflon® coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.Retrieve stirbars from con..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H37774-0131
Spinbar Flexible Magnetic Stirring Bar Retrievers - YellowRetrieve Stirrers from Lab Sink Drains, Autoclavable.Flexible, Teflon® rod with a powerful Alnico Teflon® coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.Retrieve stirbars from co..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H37774-0121
Spinbar Flexible Magnetic Stirring Bar Retrievers - BlueRetrieve Stirrers from Lab Sink Drains, Autoclavable.Flexible, Teflon® rod with a powerful Alnico Teflon® coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.Retrieve stirbars from cont..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H37774-0111
Spinbar Flexible Magnetic Stirring Bar Retrievers - RedRetrieve Stirrers from Lab Sink Drains, Autoclavable.Flexible, Teflon® rod with a powerful Alnico Teflon® coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.Retrieve stirbars from conta..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H37774-0000
Spinbar Flexible Magnetic Stirring Bar Retrievers - WhiteRetrieve Stirrers from Lab Sink Drains, Autoclavable.Flexible, Teflon® rod with a powerful Alnico Teflon® coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.Retrieve stirbars from containe..
Hiển thị 1 đến 20 trong 24 (2 Trang)