Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Cỡ micro (ít hơn 1/2'')

Thương hiệu: Bel-Art Model: Spinbar_MicroBars
Cá từ Spinbar® Micro (Flea)Khuấy trộn mẫu nhỏĐược thiết kế để khuấy trộn trong ống nhỏ như vial, ống nghiệm.Đặc biệt hữu ích cho việc kiểm tra môi trường và các ứng dụng khoa học đời sống, trong đó cần chuẩn bị và đánh giá lượng mẫu nhỏNam châm Alnico được bao bọc trong Lớp phủ PTFE thương hiệu Tefl..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37162-0000
Spinpak Teflon Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar Assortment (Pack of 6)Convenient assortment packs suit a variety of needs. Choose from octagonal, round, micro or color-coded bars to best suit your needs Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon® brand PTFE Coating – Superior Che..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37186-0000
Spinbox Teflon Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar Assortment (Pack of 12)Teflon® PTFE Multiple Bar Assortments with Convenient Storage BoxThese stirbar assortments come in a convenient storage box and provide instant availability of these highly popular Teflon® PTFE encapsulated Alnico magnets...
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-0010
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 10 x 3mm, WhiteSmall Sample MixingDesigned for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared an..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-0127
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 12.7 x 3mm, WhiteSmall Sample MixingDesigned for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-0015
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 15 x 1.5mm, WhiteSmall Sample MixingDesigned for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-0002
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 2 x 2mm, WhiteSmall Sample MixingDesigned for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-0003
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 3 x 3mm, WhiteSmall Sample MixingDesigned for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-0635
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 6.4 x 3mm, WhiteSmall Sample MixingDesigned for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared a..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-0007
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 7 x 2mm, White, Square EndsSmall Sample MixingDesigned for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-0008
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 8 x 1.5mm, White, Square EndsSmall Sample MixingDesigned for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-0083
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 8 x 3mm, WhiteSmall Sample MixingDesigned for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-1083
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 8 x 3mm, with Pivot RingSmall Sample MixingDesigned for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37119-0005
Cá từ Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 5 x 2mm, Màu trắngKhuấy trộn lượng mẫu thể tích nhỏĐược thiết kế để khuấy trộn mẫu đựng trong các loại bình nhỏ như vial, ống nghiệm và gradient makers.Đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng kiểm tra môi trường và khoa học đời sống trong đó lượng..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37121-0023
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 10 x 3mm, YellowMicro (Flea) magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volum..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37121-0024
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 10 x 3mm, BlueMicro (Flea) magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers. Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volume..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37121-0022
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 10 x 3mm, RedMicro (Flea) magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37121-0026
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 12.7 x 3mm, YellowMicro (Flea) magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sampl..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37121-0027
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 12.7 x 3mm, BlueMicro (Flea) magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample volum..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F37121-0025
Spinbar® Teflon® Micro (Flea) Magnetic Stirring Bar; 12.7 x 3mm, RedMicro (Flea) magnetic stirring bars are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers.Particularly useful for environmental testing and life science applications in which small sample v..
Hiển thị 1 đến 20 trong 41 (3 Trang)