Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Ống microcentrifuge

Thương hiệu: Bel-Art Model: F18876-0000
Incubate up to twenty-four 1.5ml microcentrifuge tubes in a water bath. •Easy to load •Microtubes are held snugly and then released when the rack is pressed down on a benchtop •Dimensions: 11.9 x 7.8cm (4¹¹/₁₆ x 3¹/₁₆")..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F18846-0020
This small cooler safely holds twelve 0.5, 1.5 or 2.0ml microcentrifuge tubes or cryogenic vials at a temperature below -15ºC for approximately 1 hour. Ideal for protecting valuable samples stored in a freezer with defrost cycle. Use included insert to hold 0.5ml microcentrifuge tubes. Store at -20º..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F18846-1000
Hộp trữ mẫu đông Bel-Art Cryo-Safe Junior Cooler, 0ºCDành cho ống 15ml, 12 vị trí, Plastic, 7³/₄ x 5½ x 7½ in.Hộp trữ mẫu đông có thể trữ 12 ống ly tâm hoặc ống cryo thể tích 15ml tại nhiệt độ dưới 0ºC trong khoảng 3 giờ. Lưu trữ tại -20ºC trong vài giờ đến khi nhiệt độ của hộp trữ giảm xuống dưới 0..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F18846-2020
Hộp trữ mẫu đông Cryo-Safe Maxi Cooler; -15ºCDành cho ống 0.5, 1.5, hoặc 2.0ml, 32 vị trí, Plastic, 9½ x 6³⁄₁₆ x 5¾ in.Hộp trữ mẫu đông có thể trữ 12 ống ly tâm hoặc ống cryo thể tích 15ml tại nhiệt độ dưới 0ºC trong khoảng 3 giờ. Lưu trữ tại -20ºC trong vài giờ đến khi nhiệt độ của hộp trữ giảm xuố..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F18846-2000
Hộp trữ mẫu đông Cryo-Safe Maxi Cooler; 0ºCDành cho ống 0.5, 1.5ml, 32 vị trí, Plastic, 9½ x 6³⁄₁₆ x 5¾ in.Hộp trữ mẫu đông có thể trữ 12 ống ly tâm hoặc ống cryo thể tích 15ml tại nhiệt độ dưới 0ºC trong khoảng 3 giờ. Lưu trữ tại -20ºC trong vài giờ đến khi nhiệt độ của hộp trữ giảm xuống dưới 0ºC...
Thương hiệu: Bel-Art Model: F18846-0000
Hộp trữ mẫu đông Cryo-Safe Mini Cooler; 0ºCFor 0.5, 1.5ml Tubes, 12 Places, Plastic, 5¾ x 4 x 3¾ in.Hộp trữ mẫu đông có thể trữ 12 ống ly tâm hoặc ống cryo thể tích 15ml tại nhiệt độ dưới 0ºC trong khoảng 3 giờ. Lưu trữ tại -20ºC trong vài giờ đến khi nhiệt độ của hộp trữ giảm xuống dưới 0ºC.Cá..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F18846-0010
Khả năng trữ mẫu đông lên đến 45 phút để làm lạnh nhanh và liên tục các mẫu sinh học dùng trong ứng dụng sinh học phân tử.  Các ứng dụng như kết tủa bằng etanol của các mẫu DNA / RNA được thực hiện dễ dàng, loại bỏ sự bất tiện của bể ngâm alcohol và đá khô truyền thống. Sau khi bảo quản hộp trữ..
Hiển thị 1 đến 7 trong 7 (1 Trang)