Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Xô đá có nắp đậy

Thương hiệu: Bel-Art Model: Magic_Touch_2
Thùng đá và xô đá Magic Touch 2Được thiết kế để chịu được nitơ lỏngĐặc tính cách nhiệt vượt trội kết hợp với khả năng chống hóa chất cao làm cho Thùng đá và Xô đá Magic Touch 2 ™ tương thích không chỉ với đá ướt mà còn với các vật liệu nhiệt độ cực thấp bao gồm đá khô, bùn muối, đá khô metanol hoặc ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-2002
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2 Ice Buckets compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice bu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-4002
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2 Ice Buckets compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice bu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-1102
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-4102
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen.• Expanded urethane laboratory ice pans a..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-9102
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-9902
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-2001
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2 Ice Buckets compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice bu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-4001
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2 Ice Buckets compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice bu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-1101
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-4101
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-9101
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-9901
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-2004
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2 Ice Buckets compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice bu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-4004
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2 Ice Buckets compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice bu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-1104
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-4104
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-9104
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-9904
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice pans ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: M16807-2003
Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2 Ice Buckets compatible not only with wet ice, but also with ultra-low temperature materials including dry ice, salt slurries, dry ice methanol slurries, or liquid nitrogen. • Expanded urethane laboratory ice bu..
Hiển thị 1 đến 20 trong 25 (2 Trang)