Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Găng tay economy

Thương hiệu: Bel-Art Model: H50025-0546
Găng tay nguyên khối với lớp phủ neoprene chống lại sự xâm nhập của chất lỏng và khí. • Sử dụng series 50029 cho hộp găng tay cổng 6” (F50030-0000, F50028-2000) • Sử dụng series 50025 cho hộp găng tay cổng 8” (H50026-0000) • Cần sử dụng vòng kẹp để giữ găng tay ở đúng vị trí..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H50029-0040
Găng tay nguyên khối với lớp phủ neoprene chống lại sự xâm nhập của chất lỏng và khí.• Sử dụng series 50029 cho hộp găng tay cổng 6” (F50030-0000, F50028-2000)• Sử dụng series 50025 cho hộp găng tay cổng 8” (H50026-0000)• Cần sử dụng vòng kẹp để giữ găng tay ở đúng vị trí..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H50025-0548
Găng tay nguyên khối với lớp phủ neoprene chống lại sự xâm nhập của chất lỏng và khí.• Sử dụng series 50029 cho hộp găng tay cổng 6” (F50030-0000, F50028-2000)• Sử dụng series 50025 cho hộp găng tay cổng 8” (H50026-0000)• Cần sử dụng vòng kẹp để giữ găng tay ở đúng vị trí..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H50029-0010
Găng tay nguyên khối với lớp phủ neoprene chống lại sự xâm nhập của chất lỏng và khí.• Sử dụng series 50029 cho hộp găng tay cổng 6” (F50030-0000, F50028-2000)• Sử dụng series 50025 cho hộp găng tay cổng 8” (H50026-0000)• Cần sử dụng vòng kẹp để giữ găng tay ở đúng vị trí..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H50025-0542
Găng tay nguyên khối với lớp phủ neoprene chống lại sự xâm nhập của chất lỏng và khí.• Sử dụng series 50029 cho hộp găng tay cổng 6” (F50030-0000, F50028-2000)• Sử dụng series 50025 cho hộp găng tay cổng 8” (H50026-0000)• Cần sử dụng vòng kẹp để giữ găng tay ở đúng vị trí..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H50025-0544
Găng tay nguyên khối với lớp phủ neoprene chống lại sự xâm nhập của chất lỏng và khí.• Sử dụng series 50029 cho hộp găng tay cổng 6” (F50030-0000, F50028-2000)• Sử dụng series 50025 cho hộp găng tay cổng 8” (H50026-0000)• Cần sử dụng vòng kẹp để giữ găng tay ở đúng vị trí..
Hiển thị 1 đến 6 trong 6 (1 Trang)