Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Phễu cuống dài

Thương hiệu: Bel-Art Model: H14820-0000
Easy-to-see, bright red funnel is designed for delivering liquids into hard-to-reach areas with minimal mess and effort. • Features anti-slop inward flange and large, strong handle• Fine-mesh, bronze filter screen at top of stem; 51mm (2") diameter • Screen can be removed with a knife point and easi..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F14681-0000
Polypropylene plastic funnels with standard taper stems. • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F14676-0100
Polypropylene plastic funnels feature an exclusive filter-step internal design for speedier filtrations.  • External ribs prevent airlock • Parallel stem measures 8mm O.D. • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F14676-0055
Polypropylene plastic funnels feature an exclusive filter-step internal design for speedier filtrations. • External ribs prevent airlock • Parallel stem measures 8mm O.D. • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F14676-0065
Polypropylene plastic funnels feature an exclusive filter-step internal design for speedier filtrations. • External ribs prevent airlock • Parallel stem measures 8mm O.D. • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F14682-0000
Polypropylene plastic funnels with standard taper stems. • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F14671-0000
Heavy-duty, polypropylene plastic funnel with smooth walls, 60 degree cone angle, and long stem. • External ribs prevent air lock • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F14676-0075
Polypropylene plastic funnels feature an exclusive filter-step internal design for speedier filtrations. • External ribs prevent airlock • Parallel stem measures 8mm O.D. • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H38959-0000
Dễ dàng trượt vào thân phễu Buchner và bịt kín miệng bình lọc để tránh rò rỉ không khí trong quá trình lọc chân không.• Lỗ trung tâm vừa với thân phễu có đường kính lên tới 22mm (⁹/₁₀")• Dày 9,5mm (³/₈") x 76mm (2⁹/₁₀") O.D. Vòng đủ rộng để vừa với bình lọc lên tới 4000ml• Được làm bằng cao su tổng ..
Hiển thị 1 đến 9 trong 9 (1 Trang)