Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Một mảnh

Thương hiệu: Bel-Art Model: F14609-0000
One piece HDPE plastic funnels with sealed-in, polyethylene filter plate of coarse porosity (90-130 microns) offer good retention and fast flow under vacuum. • Can be used with or without filter paper • For use below 52ºC (125ºF) • Use with Vac-Ring Filter Seal (H38959-0000) for quick filter setup..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F14610-0000
One piece HDPE plastic funnels with sealed-in, polyethylene filter plate of coarse porosity (90-130 microns) offer good retention and fast flow under vacuum. • Can be used with or without filter paper • For use below 52ºC (125ºF) • Use with Vac-Ring Filter Seal (H38959-0000) for quick filter setup..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F14608-0000
One piece HDPE plastic funnels with sealed-in, polyethylene filter plate of coarse porosity (90-130 microns) offer good retention and fast flow under vacuum. • Can be used with or without filter paper • For use below 52ºC (125ºF)• Use with Vac-Ring Filter Seal (H38959-0000) for quick filter setup..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F14611-0000
Phễu nhựa HDPE một mảnh với tấm lọc polyetylen kín có độ xốp thô (90-130 micron) mang lại khả năng lưu giữ tốt và dòng chảy nhanh trong chân không.• Có thể sử dụng có hoặc không có giấy lọc• Sử dụng ở nhiệt độ dưới 52°C (125°F)• Sử dụng với Vòng đệm lọc Vac-Ring (H38959-0000) để thiết lập bộ lọc nha..
Hiển thị 1 đến 4 trong 4 (1 Trang)