Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Chân không

Thương hiệu: Bel-Art Model: F42012-0000
Degas liquids quickly and easily in the laboratory or classroom with this small plastic vacuum desiccator. These strong, shatterproof units provide dry storage and protection for sensitive products. Lighter and less costly than similarly sized glass models; does not chip like glassHolds a full vacuu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42022-0000
Degas liquids quickly and easily in the laboratory or classroom with this small plastic vacuum desiccator. These strong, shatterproof units provide dry storage and protection for sensitive products. Lighter and less costly than similarly sized glass models; does not chip like glassHolds a full vacuu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42027-0000
Degas liquids quickly and easily in the laboratory or classroom with this small plastic vacuum desiccator. These strong, shatterproof units provide dry storage and protection for sensitive products. Lighter and less costly than similarly sized glass models; does not chip like glassHolds a full vacuu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42010-0000
Degas liquids quickly and easily in the laboratory or classroom with this small plastic vacuum desiccator. These strong, shatterproof units provide dry storage and protection for sensitive products. Lighter and less costly than similarly sized glass models; does not chip like glassHolds a full vacuu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42020-0000
Degas liquids quickly and easily in the laboratory or classroom with this small plastic vacuum desiccator. These strong, shatterproof units provide dry storage and protection for sensitive products. Lighter and less costly than similarly sized glass models; does not chip like glassHolds a full vacuu..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42025-0000
Loại bỏ chất lỏng một cách nhanh chóng và dễ dàng trong phòng thí nghiệm hoặc lớp học với bình hút ẩm chân không bằng nhựa nhỏ. Các bộ phận chắc chắn, chống vỡ cung cấp khả năng bảo quản và bảo vệ khô ráo cho các sản phẩm nhạy cảm.Nhẹ hơn và ít tốn kém hơn so với các mẫu kính có kích thước tương tự;..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F41099-0000
The small size of this desiccator allows quick vacuum creation for rapid, repeated degassing of multiple samples.Vacuum rating of 740mm Hg (29")Clear polycarbonate top for easy viewing of contents; white polypropylene bottom Stopcock with 2mm Teflon® PTFE plug accepts tubing with ¼" to ⅜” I.D.Periph..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-2141
Bình hút ẩm chân không Round Style Lab Companion Thể tích 10 lít, Round Style, màu hổ pháchCác loại bình hút ẩm chân không chất lượng cao này luôn kín khí cho phép thực hiện việc bảo quản khô đáng tin cậy hoặc các thí nghiệm trong thời gian dài. Hệ thống có thể duy trì chân không 29in.-Hg trong..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-2241
Bình hút ẩm chân không Round Style Lab Companion Thể tích 20 lít, Round Style, màu hổ pháchCác loại bình hút ẩm chân không chất lượng cao này luôn kín khí cho phép thực hiện việc bảo quản khô đáng tin cậy hoặc các thí nghiệm trong thời gian dài. Hệ thống có thể duy trì chân không 29in.-Hg trong..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-4121
Cabinet Style Lab CompanionTM Vacuum DesiccatorsOutstanding vacuum sustainment in a space maximizing cube These high-quality vacuum desiccators stay gastight allowing reliable dry storage or experiments over extended periods. Able to maintain 29in.-Hg vacuum for over 72 hours at room tempe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-4111
Cabinet Style Lab CompanionTM Vacuum DesiccatorsOutstanding vacuum sustainment in a space maximizing cube These high-quality vacuum desiccators stay gastight allowing reliable dry storage or experiments over extended periods. Able to maintain 29in.-Hg vacuum for over 72 hours at room tempe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-4131
Cabinet Style Lab CompanionTM Vacuum DesiccatorsOutstanding vacuum sustainment in a space maximizing cube These high-quality vacuum desiccators stay gastight allowing reliable dry storage or experiments over extended periods. Able to maintain 29in.-Hg vacuum for over 72 hours at room tempe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-2041
Bình hút ẩm chân không Round Style Lab Companion Thể tích: 6 Lít, Round Style, màu hổ pháchCác loại bình hút ẩm chân không chất lượng cao này luôn kín khí cho phép thực hiện việc bảo quản khô đáng tin cậy hoặc các thí nghiệm trong thời gian dài. Hệ thống có thể duy trì chân không 29in.-Hg trong..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-2121
Bình hút ẩm chân không Round Style Lab Companion Không còn phải phỏng đoán; dễ dàng xem kết quả từ máy đo chân khôngCác loại bình hút ẩm chân không chất lượng cao này luôn kín khí cho phép thực hiện việc bảo quản khô đáng tin cậy hoặc các thí nghiệm trong thời gian dài. Hệ thống có thể duy trì ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-4001
Cabinet Style Lab CompanionTM Vacuum DesiccatorsOutstanding vacuum sustainment in a space maximizing cube These high-quality vacuum desiccators stay gastight allowing reliable dry storage or experiments over extended periods. Able to maintain 29in.-Hg vacuum for over 72 hours at room tempe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-2221
Bình hút ẩm chân không Round Style Lab Companion Không còn phải phỏng đoán; dễ dàng xem kết quả từ máy đo chân khôngCác loại bình hút ẩm chân không chất lượng cao này luôn kín khí cho phép thực hiện việc bảo quản khô đáng tin cậy hoặc các thí nghiệm trong thời gian dài. Hệ thống có thể duy trì ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-4021
Cabinet Style Lab CompanionTM Vacuum DesiccatorsOutstanding vacuum sustainment in a space maximizing cube These high-quality vacuum desiccators stay gastight allowing reliable dry storage or experiments over extended periods. Able to maintain 29in.-Hg vacuum for over 72 hours at room tempe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-4011
Cabinet Style Lab CompanionTM Vacuum DesiccatorsOutstanding vacuum sustainment in a space maximizing cube These high-quality vacuum desiccators stay gastight allowing reliable dry storage or experiments over extended periods. Able to maintain 29in.-Hg vacuum for over 72 hours at room tempe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-4031
Cabinet Style Lab CompanionTM Vacuum DesiccatorsOutstanding vacuum sustainment in a space maximizing cube These high-quality vacuum desiccators stay gastight allowing reliable dry storage or experiments over extended periods. Able to maintain 29in.-Hg vacuum for over 72 hours at room tempe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F42400-2021
Bình hút ẩm chân không Round Style Lab Companion Không còn phải phỏng đoán; dễ dàng xem kết quả từ máy đo chân khôngCác loại bình hút ẩm chân không chất lượng cao này luôn kín khí cho phép thực hiện việc bảo quản khô đáng tin cậy hoặc các thí nghiệm trong thời gian dài. Hệ thống có thể duy trì ..
Hiển thị 1 đến 20 trong 23 (2 Trang)