Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Hóa chất

Thương hiệu: Bel-Art Model: F24990-0001
These boxes protect against Beta radiation from wet waste. Available in either open or closed models. • Removable tops are set into the box to avoid any straight-line path for radiation; include a grip knob for easy removal. • Beta Box Open model holds a standard 1 liter (1.05 quart) bottle; removab..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F24990-0000
These boxes protect against Beta radiation from wet waste. Available in either open or closed models. • Removable tops are set into the box to avoid any straight-line path for radiation; include a grip knob for easy removal. • Beta Box Open model holds a standard 1 liter (1.05 quart) bottle; remova..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F13204-0000
Nắp Đậy Thùng Giấy Chứa Rác Sinh Học Thiêu Hủy - Dòng Để Sàn Mở nắp chỉ với một chạm; Vệ sinh, Tái sử dụng Sử dụng an toàn cho máy rửa và nồi hấp, nắp thùng rác carton có thể tái sử dụng, mở ra nhanh chóng và dễ dàng bằng cách nhấn vào chốt tháo tích hợp - không cần pin! Nắp phù hợp với ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F13205-0002
Biohazard Incinerator Cartons - Benchtop ModelSafe Disposal, No Need to Transfer ContentsThis corrugated cardboard receptacle is perfect for containing biohazardous waste slated for incineration. When the box is full, pull the flap to a closed position and the entire unit can be placed in the incine..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F13205-0001
Biohazard Incinerator Cartons - Floor Model Safe Disposal, No Need to Transfer Contents This corrugated cardboard receptacle is perfect for containing biohazardous waste slated for incineration. When the box is full, pull the flap to a closed position and the entire unit can be placed i..
Hiển thị 1 đến 5 trong 5 (1 Trang)