Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Vial nắp bật

Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0030
Được làm bằng styrene trong suốt bằng thủy tinh để có thể nhìn thấy hoàn toàn, những lọ này rất lý tưởng để lưu trữ vật liệu khô, bột, viên nén và các mẫu khác.• Cấu trúc tường cứng, nặng đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài• Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -20 đến 70°C (-4 đến 158°F)• Được cung cấp với n..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0003
Được làm bằng styrene trong suốt bằng thủy tinh để có thể nhìn thấy hoàn toàn, những lọ này rất lý tưởng để lưu trữ vật liệu khô, bột, viên nén và các mẫu khác.• Cấu trúc tường cứng, nặng đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài• Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -20 đến 70°C (-4 đến 158°F)• Được cung cấp với n..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0040
Được làm bằng styrene trong suốt bằng thủy tinh để có thể nhìn thấy hoàn toàn, những lọ này rất lý tưởng để lưu trữ vật liệu khô, bột, viên nén và các mẫu khác.• Cấu trúc tường cứng, nặng đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài• Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -20 đến 70°C (-4 đến 158°F)• Được cung cấp với n..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0005
Được làm bằng styrene trong suốt bằng thủy tinh để có thể nhìn thấy hoàn toàn, những lọ này rất lý tưởng để lưu trữ vật liệu khô, bột, viên nén và các mẫu khác.• Cấu trúc tường cứng, nặng đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài• Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -20 đến 70°C (-4 đến 158°F)• Được cung cấp với n..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0007
Được làm bằng styrene trong suốt bằng thủy tinh để có thể nhìn thấy hoàn toàn, những lọ này rất lý tưởng để lưu trữ vật liệu khô, bột, viên nén và các mẫu khác.• Cấu trúc tường cứng, nặng đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài• Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -20 đến 70°C (-4 đến 158°F)• Được cung cấp với n..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0010
Được làm bằng styrene trong suốt bằng thủy tinh để có thể nhìn thấy hoàn toàn, những lọ này rất lý tưởng để lưu trữ vật liệu khô, bột, viên nén và các mẫu khác.• Cấu trúc tường cứng, nặng đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài• Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -20 đến 70°C (-4 đến 158°F)• Được cung cấp với n..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0013
Được làm bằng styrene trong suốt bằng thủy tinh để có thể nhìn thấy hoàn toàn, những lọ này rất lý tưởng để lưu trữ vật liệu khô, bột, viên nén và các mẫu khác.• Cấu trúc tường cứng, nặng đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài• Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -20 đến 70°C (-4 đến 158°F)• Được cung cấp với n..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0015
Được làm bằng styrene trong suốt bằng thủy tinh để có thể nhìn thấy hoàn toàn, những lọ này rất lý tưởng để lưu trữ vật liệu khô, bột, viên nén và các mẫu khác.• Cấu trúc tường cứng, nặng đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài• Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -20 đến 70°C (-4 đến 158°F)• Được cung cấp với n..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0020
Được làm bằng styrene trong suốt bằng thủy tinh để có thể nhìn thấy hoàn toàn, những lọ này rất lý tưởng để lưu trữ vật liệu khô, bột, viên nén và các mẫu khác.• Cấu trúc tường cứng, nặng đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài• Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -20 đến 70°C (-4 đến 158°F)• Được cung cấp với n..
Hiển thị 1 đến 9 trong 9 (1 Trang)