Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Ống & Vial, Tất cả

Thương hiệu: Bel-Art Model: F12640-0000
70mm O.D. “G” screw caps fit standard Mason Jars. • Includes grip lugs and removable leakproof seal ring • Autoclavable..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H17906-0000
White polypropylene jars and screw caps in an assortment of sizes are FDA approved and are excellent for storage of liquid or dry stock, or for use with samples. • Jars are autoclavable at 121˚C (250˚F)• Screw caps, with PE foam lining, are not autoclavable..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H17911-0000
White polypropylene jars and screw caps in an assortment of sizes are FDA approved and are excellent for storage of liquid or dry stock, or for use with samples. • Jars are autoclavable at 121˚C (250˚F) • Screw caps, with PE foam lining, are not autoclavable..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H17908-0000
White polypropylene jars and screw caps in an assortment of sizes are FDA approved and are excellent for storage of liquid or dry stock, or for use with samples. • Jars are autoclavable at 121˚C (250˚F)• Screw caps, with PE foam lining, are not autoclavable..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0010
Constructed of glass-clear styrene for complete visibility, these vials are excellent for storing dry materials, powders, tablets, and other samples.• Heavy, rigid-wall construction ensures long service • Can be used at temperatures from -20 to 70°C (-4 to 158°F) • Supplied with tight-fitting, polye..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0013
Constructed of glass-clear styrene for complete visibility, these vials are excellent for storing dry materials, powders, tablets, and other samples. • Heavy, rigid-wall construction ensures long service • Can be used at temperatures from -20 to 70°C (-4 to 158°F) • Supplied with tight-fitting, poly..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0015
Constructed of glass-clear styrene for complete visibility, these vials are excellent for storing dry materials, powders, tablets, and other samples. • Heavy, rigid-wall construction ensures long service• Can be used at temperatures from -20 to 70°C (-4 to 158°F)• Supplied with tight-fitting, polyet..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0020
Constructed of glass-clear styrene for complete visibility, these vials are excellent for storing dry materials, powders, tablets, and other samples. • Heavy, rigid-wall construction ensures long service• Can be used at temperatures from -20 to 70°C (-4 to 158°F) • Supplied with tight-fitting, polye..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0003
Constructed of glass-clear styrene for complete visibility, these vials are excellent for storing dry materials, powders, tablets, and other samples.• Heavy, rigid-wall construction ensures long service • Can be used at temperatures from -20 to 70°C (-4 to 158°F) • Supplied with tight-fitting, polye..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0030
Constructed of glass-clear styrene for complete visibility, these vials are excellent for storing dry materials, powders, tablets, and other samples. • Heavy, rigid-wall construction ensures long service • Can be used at temperatures from -20 to 70°C (-4 to 158°F) • Supplied with tight-fitting, poly..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0040
Constructed of glass-clear styrene for complete visibility, these vials are excellent for storing dry materials, powders, tablets, and other samples. • Heavy, rigid-wall construction ensures long service • Can be used at temperatures from -20 to 70°C (-4 to 158°F)• Supplied with tight-fitting, polye..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0005
Constructed of glass-clear styrene for complete visibility, these vials are excellent for storing dry materials, powders, tablets, and other samples.• Heavy, rigid-wall construction ensures long service • Can be used at temperatures from -20 to 70°C (-4 to 158°F)• Supplied with tight-fitting, polyet..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17575-0007
Constructed of glass-clear styrene for complete visibility, these vials are excellent for storing dry materials, powders, tablets, and other samples. • Heavy, rigid-wall construction ensures long service • Can be used at temperatures from -20 to 70°C (-4 to 158°F) • Supplied with tight-fitting, pol..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17570-0000
Lọ đựng mẫu hình trụ bằng chất liệu PE mật độ thấp có nắp đậy vừa vặn tạo lực ma sát.• Thao tác đóng / mở dễ dàng bằng cách búng ngón tay cái• Lý tưởng để lưu trữ chất lỏng và vận chuyển vật liệu khô..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17573-0000
Lọ đựng mẫu hình trụ bằng chất liệu PE mật độ thấp có nắp đậy vừa vặn tạo lực ma sát.• Thao tác đóng / mở dễ dàng bằng cách búng ngón tay cái• Lý tưởng để lưu trữ chất lỏng và vận chuyển vật liệu khô..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F17574-0000
Lọ đựng mẫu hình trụ bằng chất liệu PE mật độ thấp có nắp đậy vừa vặn tạo lực ma sát.• Thao tác đóng / mở dễ dàng bằng cách búng ngón tay cái• Lý tưởng để lưu trữ chất lỏng và vận chuyển vật liệu khô..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H17910-0000
Lọ đựng mẫu bằng nhựa polypropylene màu trắng có nắp vặn với nhiều loại kích cỡ khác nhau đã được FDA chấp thuận và rất thích hợp để bảo quản chất lỏng hoặc khô, hoặc để sử dụng với các mẫu thử.• Khả năng chịu hấp tiệt trùng ở 121˚C (250˚F)• Nắp vặn, có lót xốp PE nên không thể hấp tiệt trùng..
Hiển thị 1 đến 17 trong 17 (1 Trang)