Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Hấp tiệt trùng

Thương hiệu: Bel-Art Model: F11846-0025
Autoclavable Polypropylene Carboy with Spigot; 10 Liters (2.6 Gallons)One Hand Spigot OperationRugged carboys are 21 CFR 177.1520 compliant for direct contact with foods and beverages, and are USP Class VI certified for the demands of the biotechnology and pharmaceutical industries. Ideal for storin..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11846-0050
Autoclavable Polypropylene Carboy with Spigot; 20 Liters (5.3 Gallons)One Hand Spigot OperationRugged carboys are 21 CFR 177.1520 compliant for direct contact with foods and beverages, and are USP Class VI certified for the demands of the biotechnology and pharmaceutical industries. Ideal for storin..
Thương hiệu: Bel-Art Model: H91184-6005
Replacement Spigot for Autoclavable Polypropylene Carboys F11846-0025 and F11846-0050..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10794-0025
Bình carboy hấp tiệt trùng không vòi Polypropylene; 10 lít (2.6 Gallons)Vận hành một tayCarboy chắc chắn tuân thủ 21 CFR 177.1520 khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và đồ uống, đồng thời được chứng nhận USP Class VI đáp ứng yêu cầu của ngành công nghệ sinh học và dược phẩm. Lý tưởng để lưu trữ và ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10794-0050
Bình carboy không vòi hấp tiệt trùng 20 lít (5.3 Gallons) Bel-Art PolypropyleneVận hành vòi một tayCarboy chắc chắn tuân thủ 21 CFR 177.1520 khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và đồ uống, đồng thời được chứng nhận USP Class VI đáp ứng nhu cầu của ngành công nghệ sinh học và dược phẩm. Lý tưởng để ..
Hiển thị 1 đến 5 trong 5 (1 Trang)