Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Nhãn viết

Thương hiệu: Bel-Art Model: F10660-1000
Bình nhãn viết tay 1000ml (32oz) Write-On Polyethylene; nắp Polypropylene, miệng 28mm (Bộ 6 bình)Đơn giản hóa việc dán nhãnĐược đúc bằng nhựa polyethylene mật độ cao chắc chắn với các kích cỡ 500 và 1000ml (16 & 32oz), những chai này có sẵn ở dạng miệng hẹp (28mm) hoặc miệng rộng (53mm..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10662-1000
Bình nhãn viết tay 1000ml (32oz) Write-On Polyethylene; nắp Polypropylene, miệng 53mm (Bộ 6 bình)Đơn giản hóa việc dán nhãnĐược đúc bằng nhựa polyethylene mật độ cao chắc chắn với các kích cỡ 500 và 1000ml (16 & 32oz), những chai này có sẵn ở dạng miệng hẹp (28mm) hoặc miệng rộng (53mm..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10660-0500
Bình nhãn viết tay 500ml (16oz) Write-On Polyethylene; nắp Polypropylene, miệng 28mm (Bộ 12 bình)Đơn giản hóa việc dán nhãnĐược đúc bằng nhựa polyethylene mật độ cao chắc chắn với các kích cỡ 500 và 1000ml (16 & 32oz), những chai này có sẵn ở dạng miệng hẹp (28mm) hoặc miệng rộng (53mm..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10662-0500
Bình nhãn viết tay 500ml (16oz), Write-On Polyethylene; nắp Polypropylene, miệng 53mm (Bộ 12 bình)Đơn giản hóa việc dán nhãnĐược đúc bằng nhựa polyethylene mật độ cao chắc chắn với các kích cỡ 500 và 1000ml (16 & 32oz), những chai này có sẵn ở dạng miệng hẹp (28mm) hoặc miệng rộng (53m..
Hiển thị 1 đến 4 trong 4 (1 Trang)