Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Tuân thủ FDA

Thương hiệu: Bel-Art Model: F10620-0008
Bình miệng hẹp 1000ml (32oz) Precisionware Polyethylene mật độ cao; nắp Polypropylene, miệng 38mm (Bộ 6 bình)Chất liệu tuân thủ FDA Chai polyethylene mật độ cao cứng, dùng cho phòng thí nghiệm/dược phẩm có nắp đậy bằng polypropylene phù hợp và thiết kế chống rò rỉ. Vật ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10631-0008
Bình miệng hẹp 1000ml (32oz) hấp tiệt trùng Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 38mm (Bộ 6 bình)Chất liệu tuân thủ FDALý tưởng cho bao bì dược phẩm hoặc loại tương tự, những chai trong mờ này có kiểu dáng tròn Boston và được đúc từ vật liệu tuân thủ FDA.Nắp polypropylene phù hợp có..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10620-0015
Bình miệng hẹp 125ml (4oz) Precisionware Polyethylene mật độ cao; nắp Polypropylene, miệng 28mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai polyethylene mật độ cao cứng, dùng cho phòng thí nghiệm/dược phẩm có nắp đậy bằng polypropylene phù hợp và thiết kế chống rò rỉ.Vật liệu tuân thủ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10621-0015
Bình miệng hẹp 125ml (4oz) Precisionware Polyethylene mật độ thấp; nắp Polypropylene, miệng 28mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai linh hoạt trong mờ với thiết kế chống rò rỉ và nắp đậy bằng polypropylene phù hợp mang lại khả năng hiển thị tốt hơn so với chai nhựa HDPEVật liệu tuân thủ FDAHoàn ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10620-0016
Bình miệng hẹp 250ml (8oz) Precisionware Polyethylene mật độ cao; nắp Polypropylene, miệng 28mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai polyethylene mật độ cao cứng, dùng cho phòng thí nghiệm/dược phẩm có nắp đậy bằng polypropylene phù hợp và thiết kế chống rò rỉ.Vật liệu tuân thủ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10621-0016
Bình miệng hẹp 250ml (8oz) Bel-Art Precisionware Polyethylene mật độ thấp; nắp Polypropylene, miệng 28mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai linh hoạt trong mờ với thiết kế chống rò rỉ và nắp đậy bằng polypropylene phù hợp mang lại khả năng hiển thị tốt hơn so với chai nhựa HDPEVật liệu tuân thủ ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10620-0007
Bình miệng hẹp 500ml (16oz) Precisionware Polyethylene mật độ cao; nắp Polypropylene, miệng 28mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai polyethylene mật độ cao cứng, dùng cho phòng thí nghiệm/dược phẩm có nắp đậy bằng polypropylen phù hợp và thiết kế chống rò rỉ.Vật liệu tuân thủ FDALý tưở..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10621-0007
Bình miệng hẹp 500ml (16oz) Precisionware Polyethylene mật độ thấp; nắp Polypropylene, miệng 28mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai linh hoạt trong mờ với thiết kế chống rò rỉ và nắp đậy bằng polypropylene phù hợp mang lại khả năng hiển thị tốt hơn so với chai nhựa HDPEVật liệu tuân thủ FDAHoàn..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10631-0007
Bình miệng hẹp 500ml (16oz) hấp tiệt trùng Bel-Art Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 28mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDALý tưởng cho bao bì dược phẩm hoặc loại tương tự, những chai trong mờ này có kiểu dáng tròn Boston và được đúc từ vật liệu tuân thủ FDA.Nắp polypropylene ph..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10621-0008
Bình miệng hẹp Bel-Art Precisionware 1000 ml (32oz) Polyethylene mật độ thấp; nắp polypropylene, miệng 38mm (Bộ 6 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai dẻo trong có độ mờ với thiết kế chống rò rỉ và nắp đậy bằng polypropylene phù hợp mang lại khả năng hiển thị tốt hơn so với chai nhựa HDPEChất liệu tuân t..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10625-0018
Bình miệng rộng 1000ml (32oz) Precisionware Polyethylene mật độ cao; nắp Polypropylene, miệng 53mm (Bộ 6 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai polyethylene mật độ cao cứng, dùng cho phòng thí nghiệm/dược phẩm có nắp đậy bằng polypropylene phù hợp và thiết kế chống rò rỉ.Vật liệu tuân t..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10626-0018
Bình miệng rộng 1000ml (32oz) Precisionware Polyethylene mật độ thấp; nắp Polypropylene, miệng 53mm (Bộ 6 bình)Đổ đầy và rót dễ dàng; Chất liệu tuân thủ FDAChai dẻo, trong mờ với thiết kế chống rò rỉ và nắp đậy bằng polypropylene phù hợp mang lại khả năng hiển thị tốt hơn so với chai nhựa HDPE...
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10632-0008
Bình miệng rộng 1000ml (32oz) hấp tiệt trùng Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 63mm (Bộ 6 bình)Đổ đầy và rót dễ dàng; Chất liệu tuân thủ FDAChai trong mờ có kiểu dáng tròn Boston và được làm bằng vật liệu tuân thủ FDA. Chúng hoàn hảo cho bao bì dược phẩm hoặc tương tự của cả..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10625-0005
Bình miệng rộng 125ml (4oz) Precisionware Polyethylene mật độ cao; nắp Polypropylene, miệng 38mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai polyethylene mật độ cao cứng, dùng cho phòng thí nghiệm/dược phẩm có nắp đậy bằng polypropylene phù hợp và thiết kế chống rò rỉ.Vật liệu tuân th..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10626-0005
Bình miệng rộng 125ml (4oz) Precisionware Polyethylene mật độ thấp; nắp Polypropylene, miệng 38mm (Bộ 12 bình)Dễ dàng rót và rót; Chất liệu tuân thủ FDAChai dẻo, trong mờ với thiết kế chống rò rỉ và nắp đậy bằng polypropylene phù hợp mang lại khả năng hiển thị tốt hơn so với chai nhựa HDPE.Vật liệu ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10632-0005
Bình miệng rộng 125ml (4oz) hấp tiệt trùng Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 38mm (Bộ 12 bình)Đổ đầy và rót dễ dàng; Chất liệu tuân thủ FDAChai trong mờ có kiểu dáng tròn Boston và được làm bằng vật liệu tuân thủ FDA. Chúng hoàn hảo cho bao bì dược phẩm hoặc tương tự của cả ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10625-0006
Bình miệng rộng 250ml (8oz) Precisionware Polyethylene mật độ cao; nắp Polypropylene, miệng 45mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai polyethylene mật độ cao cứng, dùng cho phòng thí nghiệm/dược phẩm có nắp đậy bằng polypropylene phù hợp và thiết kế chống rò rỉ.Vật liệu tuân th..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10626-0006
Bình miệng rộng 250ml (8oz) Precisionware Polyethylene mật độ thấp; nắp Polypropylene, miệng 45mm (Bộ 12 bình)Đổ đầy và rót dễ dàng; Chất liệu tuân thủ FDAChai dẻo, trong mờ với thiết kế chống rò rỉ và nắp đậy bằng polypropylene phù hợp mang lại khả năng hiển thị tốt hơn so với chai nhựa HDPE.Vật li..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10632-0006
Bình miệng rộng 250ml (8oz) hấp tiệt trùng Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 45mm (Bộ 12 bình)Đổ đầy và rót dễ dàng; Chất liệu tuân thủ FDAChai trong mờ có kiểu dáng tròn Boston và được làm bằng vật liệu tuân thủ FDA. Chúng hoàn hảo cho bao bì dược phẩm hoặc tương tự của cả ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10625-0007
Bình miệng rộng 500ml (16oz) Bel-Art Precisionware Polyethylene mật độ cao; nắp Polypropylene, miệng 53mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDAChai polyethylene mật độ cao cứng, dùng cho phòng thí nghiệm/dược phẩm có nắp đậy bằng polypropylene phù hợp và thiết kế chống rò rỉ.Vật liệ..
Hiển thị 1 đến 20 trong 22 (2 Trang)