Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Hấp tiệt trùng

Thương hiệu: Bel-Art Model: F10631-0008
Bình miệng hẹp 1000ml (32oz) hấp tiệt trùng Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 38mm (Bộ 6 bình)Chất liệu tuân thủ FDALý tưởng cho bao bì dược phẩm hoặc loại tương tự, những chai trong mờ này có kiểu dáng tròn Boston và được đúc từ vật liệu tuân thủ FDA.Nắp polypropylene phù hợp có..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10631-0007
Bình miệng hẹp 500ml (16oz) hấp tiệt trùng Bel-Art Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 28mm (Bộ 12 bình)Chất liệu tuân thủ FDALý tưởng cho bao bì dược phẩm hoặc loại tương tự, những chai trong mờ này có kiểu dáng tròn Boston và được đúc từ vật liệu tuân thủ FDA.Nắp polypropylene ph..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10632-0008
Bình miệng rộng 1000ml (32oz) hấp tiệt trùng Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 63mm (Bộ 6 bình)Đổ đầy và rót dễ dàng; Chất liệu tuân thủ FDAChai trong mờ có kiểu dáng tròn Boston và được làm bằng vật liệu tuân thủ FDA. Chúng hoàn hảo cho bao bì dược phẩm hoặc tương tự của cả..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10632-0005
Bình miệng rộng 125ml (4oz) hấp tiệt trùng Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 38mm (Bộ 12 bình)Đổ đầy và rót dễ dàng; Chất liệu tuân thủ FDAChai trong mờ có kiểu dáng tròn Boston và được làm bằng vật liệu tuân thủ FDA. Chúng hoàn hảo cho bao bì dược phẩm hoặc tương tự của cả ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10632-0006
Bình miệng rộng 250ml (8oz) hấp tiệt trùng Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 45mm (Bộ 12 bình)Đổ đầy và rót dễ dàng; Chất liệu tuân thủ FDAChai trong mờ có kiểu dáng tròn Boston và được làm bằng vật liệu tuân thủ FDA. Chúng hoàn hảo cho bao bì dược phẩm hoặc tương tự của cả ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F10632-0007
Bình miệng rộng 500ml (16oz) hấp tiệt trùng Bel-Art Precisionware Polypropylene; nắp Polypropylene, miệng 53mm (Bộ 12 bình)Đổ đầy và rót dễ dàng; Chất liệu tuân thủ FDAChai trong mờ có kiểu dáng tròn Boston và được làm bằng vật liệu tuân thủ FDA. Chúng hoàn hảo cho dược phẩm hoặc bao bì tương t..
Hiển thị 1 đến 6 trong 6 (1 Trang)