Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Miệng nhỏ

Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_NarrowMouth
Bình tia miệng hẹpNắp trong suốt hoặc có màuBình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với các loại nắp polypropylene nhiều màu.Dễ quan sát và xác định thành phần bên trongTùy chọn nắp trong suốt, màu đỏ, vàng, xanh dương hoặc xanh lá*Mua số lượng lớn xin vui lòng liên hệ Vui lòng chọn m..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11614-1000
Bình tia miệng hẹp 1000ml (32oz) Polyethylene; nắp màu vàng Polypropylene đường kính 38mm (bộ 4 bình)Nắp trong suốt hoặc có màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylene.Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các nắp ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11613-1000
Bình tia miệng hẹp 1000ml (32oz) Polyethylene; nắp màu đỏ Polypropylene đường kính 38mm (bộ 4 bình)Nắp trong suốt hoặc có màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylene.Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các nắp đậ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11618-0032
Bình tia miệng hẹp 1000ml (32oz) Polyethylene; nắp trong suốt Polypropylene đường kính 38mm (bộ 12 bình)Nắp trong suốt hoặc có màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylene.Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các n..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11615-1000
Bình tia miệng hẹp 1000ml (32oz) Polyethylene; nắp xanh dương Polypropylene đường kính 38mm (bộ 4 bình)Nắp trong suốt hoặc màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropyleneNhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các nắp tr..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11617-1000
Bình tia miệng hẹp 1000ml (32oz) Polyethylene; nắp xanh lá Polypropylene đường kính 38mm (bộ 4 bình)Nắp trong suốt hoặc có màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylene.Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các nắp t..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11613-0125
Narrow-Mouth 125ml (4oz) Polyethylene Wash Bottles; Red Polypropylene Cap, 28mm Closure (Pack of 6)Natural or Colored CapsLow-density polyethylene wash bottles with different colors of polypropylene closures. Quick, at-a-glance identification of contentsChoose from natural, red, yellow, bl..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11618-0004
Bình tia miệng hẹp 125ml (4oz) Polyethylene; nắp trong suốt Polypropylene đường kính 28mm (bộ 12 bình)Nắp trong suốt hoặc có màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylene.Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các nắp..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11614-0250
Bình tia miệng hẹp Bel-Art 250ml (8oz) Polyethylene; nắp màu vàng Polypropylene đường kính 28mm (bộ 6 bình)Nắp trong suốt hoặc có màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylene Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11613-0250
Bình tia miệng hẹp 250ml (8oz) Polyethylene; nắp màu đỏ Polypropylene đường kính 28mm (bộ 6 bình)Nắp trong suốt hoặc màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylen.Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các miệng bình trong ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11618-0008
Bình tia miệng hẹp 250ml (8oz) Polyethylene; nắp trong suốt Polypropylene đường kính 28mm (bộ 12 bình)Nắp trong suôt hoặc có màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylene.Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các nắp..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11615-0250
Bình tia miệng hẹp 250ml (8oz) Polyethylene; nắp xanh dương Polypropylene đường kính 28mm (bộ 6 bình)Nắp trong suốt hoặc có màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylene.Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các nắp ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11617-0250
Bình tia miệng hẹp 250ml (8oz) Polyethylene; nắp xanh lá Polypropylene đường kính 28mm (bộ 6 bình)Nắp trong suốt hoặc có màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylene.Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các nắp tro..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11614-0500
Bình tia miệng hẹp Bel-Art 500ml (16oz) Polyethylene; nắp màu vàng Polypropylene đường kính 28mm (Bộ 6 bình)Nắp màu hoặc trong suốtBình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy polypropylene nhiều màu.Khả năng nhận diện dung dịch nhanh chóngTùy chọn màu nắp đậy trong suốt, ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11613-0500
Bình tia miệng hẹp Bel-Art 500ml (16oz) Polyethylene; nắp màu đỏ Polypropylene đường kính 28mm (Bộ 6 bình)Nắp màu hoặc trong suốtBình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy polypropylene nhiều màu.Khả năng nhận diện dung dịch nhanh chóngTùy chọn màu nắp đậy trong suốt, đỏ, vàng, xa..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11618-0016
Bình tia miệng hẹp 500ml (16oz) Polyethylene; nắp trong suốt Polypropylene đường kính 28mm (bộ 12 bình)Nắp trong suốt hoặc có màuChai rửa bằng polyethylene mật độ thấp với các màu sắc khác nhau của nắp đậy bằng polypropylene.Nhận dạng nội dung nhanh chóng, trong nháy mắtChọn từ các nắ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11615-0500
Bình tia miệng hẹp Bel-Art 500ml (16oz) Polyethylene; nắp xanh dương Polypropylene đường kính 28mm (Bộ 6 bình)Nắp màu hoặc trong suốtBình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy polypropylene nhiều màu.Khả năng nhận diện dung dịch nhanh chóngTùy chọn màu nắp đậy trong suốt..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11617-0500
Bình tia miệng hẹp Bel-Art 500ml (16oz) Polyethylene; nắp xanh lá Polypropylene đường kính 28mm (Bộ 6 bình)Nắp màu hoặc trong suốtBình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy polypropylene nhiều màu.Khả năng nhận diện dung dịch nhanh chóngTùy chọn màu nắp đậy trong suốt, đ..
Hiển thị 1 đến 18 trong 18 (1 Trang)