Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Miệng rộng

Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_2SLWM
Bình tia 2 màu (Nhãn an toàn & Miệng rộng)Nhãn dán cung cấp đẩy đủ thông tin! Sẵn có thể tích 16oz hoặc 32oz!Bình rửa dán nhãn an toàn của Bel-Art bao gồm mã và ký hiệu của DOT (Department of Transportatio) và NFPA (National Fire Protection Association), số CAS (Chemical Abstract Service), ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_2SVSLWM
Bình tia 2 màu (Van an toàn, Nhãn an toàn & Miệng rộng)Bình tia miệng rộng, Van an toàn giúp ngăn ngừa việc rò rỉ dung môi nguy hiểmBình tia với nhãn an toàn Right-To-Know tích hợp một van độc đáo giúp ngăn chặn sự tích tụ áp suất của hơi dung môi bên trong. Quá trình bay hơi được ngăn chặn sẽ k..
Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_4RtKSLWM
Bình tia 4 màu (Nhãn thông tin cần biết, Nhãn an toàn & Miệng rộng)Bình tia dán nhãn an toàn và nhãn thông tin cần biết có miệng rộng 53mm (2 ") để dễ dàng nạp đầy. Bình được in sẵn tên và công thức hóa học, hình Kim cương bốn màu theo Section 704 của NFPA, các mối nguy hiểm cho sức khỏe, số CAS..
Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_4RtKSVSLWM
Bình tia 4 màu (Nhãn thông tin cần biết, Nhãn an toàn, Van an toàn & Miệng rộng)Thiết kế van độc đáo giúp ngăn chặn sự tích tụ áp suất, loại bỏ việc nhỏ giọt các hóa chất nguy hiểm. Các loại bình này được in sẵn tên và công thức hóa học, Hình kim cương theo Section 704  của NFPA, các mối ng..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11626-1000
Bình tia miệng rộng Bel-Art 500ml (16oz) Polyethylene; nắp màu vàng Polypropylene đường kính 53mm (Bộ 6 bình)Bình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy bằng polypropylene nhiều màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ dàng chiết rót.Tùy chọn màu: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh dương và..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11625-1000
Bình tia miệng rộng Bel-Art 1000ml (32oz) Polyethylene; nắp màu đỏ Polypropylene đường kính 53mm (Bộ 6 bình)Bình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy bằng polypropylene nhiều màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ dàng chiết rót.Tùy chọn màu: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh dương và ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11620-1000
Bình tia miệng rộng 1000ml (32oz) Polyethylene; nắp trong suốt Polypropylene đường kính 53mm (bộ 3 bình)Chai rửa bằng polyethylene mật độ thấp có nắp đậy bằng polypropylene được đánh mã màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ đổ đầy.Chọn từ: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh lam và Xanh..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11627-1000
Bình tia miệng rộng 1000ml (32oz) Polyethylene; nắp xanh dương Polypropylene đường kính 53mm (bộ 4 bình)Chai rửa bằng polyethylene mật độ thấp có nắp đậy bằng polypropylene được đánh mã màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ đổ đầyChọn từ: Tự nhiên, Đỏ, Vàng, Xanh lam và Xanh lụ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11628-1000
Bình tia miệng rộng Bel-Art 1000ml (32oz) Polyethylene; nắp xanh lá Polypropylene đường kính 53mm (Bộ 6 bình)Bình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy bằng polypropylene nhiều màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ dàng chiết rót.Tùy chọn màu: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh dương và..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11620-0125
Bình tia miệng rộng 125ml (4oz) Polyethylene; nắp trong suốt Polypropylene đường kính 38mm (bộ 12 bình)Chai rửa bằng polyethylene mật độ thấp có nắp đậy bằng polypropylen được đánh mã màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ đổ đầy.Chọn từ: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh lam và Xanh lục trong 2..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11626-0250
Bình tia miệng rộng 250ml (8oz) Polyethylene; nắp màu vàng Polypropylene đường kính 38mm (bộ 6 bình)Chai rửa bằng polyethylene mật độ thấp có nắp đậy bằng polypropylene được đánh mã màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ đổ đầy.Chọn từ: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh lam và Xanh lục..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11625-0250
Bình tia miệng rộng 250ml (8oz) Polyethylene; nắp màu đỏ Polypropylene đường kính 38mm (bộ 6 bình)Chai rửa bằng polyethylene mật độ thấp có nắp đậy bằng polypropylene được đánh mã màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ đổ đầy.Chọn từ: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh lam và Xanh lục t..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11620-0250
Bình tia miệng rộng 250ml (8oz) Polyethylene; nắp trong suốt Polypropylene đường kính 38mm (bộ 12 bình)Chai rửa bằng polyethylene mật độ thấp có nắp đậy bằng polypropylene được đánh mã màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ đổ đầy.Chọn từ: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh lam và Xanh ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11627-0250
Bình tia miệng rộng 250ml (8oz) Polyethylene; nắp xanh dương Polypropylene đường kính 38mm (bộ 6 bình)Chai rửa bằng polyethylene mật độ thấp có nắp đậy bằng polypropylene được đánh mã màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ đổ đầy.Chọn từ: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh lam và Xanh l..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11628-0250
Chai rửa bằng Polyethylene miệng rộng 250ml (8oz); Nắp Polypropylen xanh, nắp 38mm (Gói 6)Chai rửa bằng polyetylen mật độ thấp có nắp bằng polypropylen được mã hóa màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ đổ đầy.Chọn từ: Tự nhiên, Đỏ, Vàng, Xanh lam và Xanh lục ở 250, 500 hoặc 1.000mlTự nhiên cũng có..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11626-0500
Bình tia miệng rộng 500ml (16oz) Polyethylene; nắp màu vàng Polypropylene đường kính 53mm (bộ 6 bình)Chai rửa bằng polyethylene mật độ thấp có nắp đậy bằng polypropylene được đánh mã màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ đổ đầy.Chọn từ: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh lam và Xanh lụ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11625-0500
Bình tia miệng rộng Bel-Art 500ml (16oz) Polyethylene; nắp màu đỏ Polypropylene đường kính 53mm (Bộ 6 bình)Bình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy bằng polypropylene nhiều màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ dàng chiết rót.Tùy chọn màu: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh dương và X..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11620-0500
Bình tia miệng rộng Bel-Art 500ml (16oz) Polyethylene; nắp trong suốt Polypropylene đường kính 53mm (Bộ 6 bình)Bình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy bằng polypropylene nhiều màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ dàng chiết rót.Tùy chọn màu: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh dương ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11627-0500
Bình tia miệng rộng Bel-Art 500ml (16oz) Polyethylene; nắp xanh dương Polypropylene đường kính 53mm (Bộ 6 bình)Bình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy bằng polypropylene nhiều màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ dàng chiết rót.Tùy chọn màu: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh dương ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11628-0500
Bình tia miệng rộng Bel-Art 500ml (16oz) Polyethylene; nắp xanh lá Polypropylene đường kính 53mm (Bộ 6 bình)Bình tia làm từ vật liệu polyethylene mật độ thấp với nắp đậy bằng polypropylene nhiều màu để dễ nhận biết và miệng rộng để dễ dàng chiết rót.Tùy chọn màu: Trong suốt, Đỏ, Vàng, Xanh dương và ..
Hiển thị 1 đến 20 trong 20 (1 Trang)