Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Đỏ, Chất nguy hiểm

Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_Red
Bình tia màu đỏKhả năng hiển thị cao, cảnh báo màu đỏ báo hiệu người dùng về mối nguy hiểmMàu đỏ của loại bình tia này giúp người dùng xác định các chất độc hại. Khả năng hiển thị cao với màu đỏ cảnh báo người dùng về mối nguy hiểmCó sẵn loại bình miệng hẹp và miệng rộngBình làm từ polyethylene..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11650-0008
Red Polyethylene Wash BottlesHigh Visibility, Red Color Alerts User of HazardThe bright red color of these wash bottles helps identify hazardous contents.High visibility red color alerts user of hazardAvailable with narrow- and wide-mouth openingLow-density polyethylene bottles with polypropylene cl..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11650-0016
Red Polyethylene Wash BottlesHigh Visibility, Red Color Alerts User of HazardThe bright red color of these wash bottles helps identify hazardous contents.High visibility red color alerts user of hazardAvailable with narrow- and wide-mouth openingLow-density polyethylene bottles with polypropylene cl..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11651-0016
Red Polyethylene Wash BottlesHigh Visibility, Red Color Alerts User of HazardThe bright red color of these wash bottles helps identify hazardous contents.High visibility red color alerts user of hazardAvailable with narrow- and wide-mouth openingLow-density polyethylene bottles with polypropylene cl..
Hiển thị 1 đến 4 trong 4 (1 Trang)