Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Nhãn GHS

Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0012
Bình tia van an toàn, dán nhãn GHS Right-to-KnowMethyl Ethyl Ketone, 500ml x 4pcsChai rửa có van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học, chữ ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0016
Bình tia có van thông hơi an toàn, được dán nhãn Right-to-Know GHSToluene, 500ml x 4pcsCác bình tia có van thông hơi an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu của OSHA's HazCom 2012 - liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn t..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12432-0001
GHS Labeled Right-to-Know, Safety-Vented Wash Bottles - AcetoneSafety-vented wash bottles provide compliance with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA’s HazCom 2012 requirements – as pertains to “Workplace Labels”Pre-printed with the chemical name..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0001
Bình tia van an toàn nhãn GHS Right-to-KnowAcetone, 500ml x 4pcsBình tia van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học, chữ tượng hình..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0003
Bình tia van an toàn Bel-Art nhãn GHS Right-to-KnowDeionized Water, 500ml x 4pcsBình tia van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0002
Bình tia van an toàn nhãn GHS Right-to-KnowDichloromethane, 500ml x 4pcsBình tia van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học, chữ tư..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12432-0004
GHS Labeled Right-to-Know, Safety-Vented Wash Bottles - Distilled WaterSafety-vented wash bottles provide compliance with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA’s HazCom 2012 requirements – as pertains to “Workplace Labels”Pre-printed with the chemi..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0004
Bình tia van an toàn nhãn GHS Right-to-KnowDistilled Water, 500ml x 4pcsBình tia van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học, chữ tư..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12432-0019
GHS Labeled Right-to-Know, Safety-Vented Wash Bottles - EthanolSafety-vented wash bottles provide compliance with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA’s HazCom 2012 requirements – as pertains to “Workplace Labels”Pre-printed with the chemical name..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0019
Bình tia van an toàn nhãn GHS Right-to-KnowEthanol, 500ml x 4pcsCác chai rửa có lỗ thông hơi an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu của OSHA's HazCom 2012 - liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học, chữ ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0007
Bình tia van an toàn Bel-Art nhãn GHS Right-to-KnowEthyl Acetate, 500ml x 4pcsBình tia van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học, ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12432-0008
GHS Labeled Right-to-Know, Safety-Vented Wash Bottles - IsopropanolSafety-vented wash bottles provide compliance with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA’s HazCom 2012 requirements – as pertains to “Workplace Labels”Pre-printed with the chemical ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0008
Bình tia van an toàn nhãn GHS Right-to-KnowIsopropanol, 500ml x 4pcsBình tia van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học, chữ tượng ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0013
Bình tia van an toàn Bel-Art nhãn GHS Right-to-KnowIsotonic Saline, 500ml x 4pcsChai rửa có lỗ thông hơi an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0010
Bình tia van an toàn nhãn GHS Right-to-KnowMachine Oil, 500ml x 4pcsBình tia van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học, chữ tượng ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0011
Bình tia van an toàn Bel-Art nhãn GHS Right-to-KnowMethanol, 500ml x 4pcsBình tia van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học, chữ t..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12432-0011
GHS Labeled Right-to-Know, Safety-Vented Wash Bottles - MethanolSafety-vented wash bottles provide compliance with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA’s HazCom 2012 requirements – as pertains to “Workplace Labels”Pre-printed with the chemical nam..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12432-0015
GHS Labeled Right-to-Know, Safety-Vented Wash Bottles - Sodium Hypochlorite (Bleach)Safety-vented wash bottles provide compliance with the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and OSHA’s HazCom 2012 requirements – as pertains to “Workplace Labels”Pre-printed w..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0015
Bình tia van an toàn nhãn GHS Right-to-KnowSodium Hypochlorite (Bleach), 500ml x 4pcsChai rửa có van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu về HazCom 2012 của OSHA – liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F12416-0017
Bình tia có van an toàn, được dán nhãn GHS Right-to-KnowNước, 500ml x 4pcsCác bình tia có van an toàn tuân thủ Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) và các yêu cầu của OSHA's HazCom 2012 - liên quan đến “Nhãn tại nơi làm việc”Được in sẵn tên và công thức hóa học, chữ..
Hiển thị 1 đến 20 trong 22 (2 Trang)