Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Thông hơi an toàn

Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_2SVSLWM
Bình tia 2 màu (Van an toàn, Nhãn an toàn & Miệng rộng)Bình tia miệng rộng, Van an toàn giúp ngăn ngừa việc rò rỉ dung môi nguy hiểmBình tia với nhãn an toàn Right-To-Know tích hợp một van độc đáo giúp ngăn chặn sự tích tụ áp suất của hơi dung môi bên trong. Quá trình bay hơi được ngăn chặn sẽ k..
Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_4RtKSVSLWM
Bình tia 4 màu (Nhãn thông tin cần biết, Nhãn an toàn, Van an toàn & Miệng rộng)Thiết kế van độc đáo giúp ngăn chặn sự tích tụ áp suất, loại bỏ việc nhỏ giọt các hóa chất nguy hiểm. Các loại bình này được in sẵn tên và công thức hóa học, Hình kim cương theo Section 704  của NFPA, các mối ng..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11832-0001
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Acetone Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Red Polypropylene Cap (Pack of 2)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formula, the Natio..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11832-0004
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Distilled Water Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Blue Polypropylene Cap (Pack of 2)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and form..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11832-0019
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Ethanol Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Natural Polypropylene Cap (Pack of 2)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formula, ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11832-0008
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Isopropanol Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Yellow Polypropylene Cap (Pack of 2)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formul..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11832-0009
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color LYOB Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Natural Polypropylene Cap (Pack of 2)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formula, the..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11832-0011
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Methanol Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Green Polypropylene Cap (Pack of 2)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formula, t..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11832-0015
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Sodium Hypochlorite (Bleach) Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Yellow Polypropylene Cap (Pack of 2)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemica..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11808-0001
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Acetone Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Red Polypropylene Cap (Pack of 4)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formula, the Nationa..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11808-0004
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Distilled Water Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Blue Polypropylene Cap (Pack of 4)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formula, th..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11808-0019
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Ethanol Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Natural Polypropylene Cap (Pack of 4)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formula, the Nat..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11808-0008
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Isopropanol Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Yellow Polypropylene Cap (Pack of 4)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formula, the ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11808-0009
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color LYOB Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Natural Polypropylene Cap (Pack of 4)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formula, the Nation..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11808-0011
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Methanol Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Green Polypropylene Cap (Pack of 4)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name and formula, the Nati..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11808-0015
Right-to-Know Safety-Vented / Labeled 4-Color Sodium Hypochlorite (Bleach) Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Yellow Polypropylene Cap (Pack of 4)A unique valve prevents pressure build-up eliminating potentially dangerous chemical drips. They are pre-printed with the Chemical name ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11643-0222
Safety-Vented / Labeled 2-Color Acetone Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Red Polypropylene Cap (Pack of 3)A unique, 2-piece valve prevents pressure build-up of solvents within these Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles. Volatiles are vented eliminating solvent drips. They ar..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11643-0239
Safety-Vented / Labeled 2-Color Ethanol Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Natural Polypropylene Cap (Pack of 3)A unique, 2-piece valve prevents pressure build-up of solvents within these Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles. Volatiles are vented eliminating solvent drips..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11643-0224
Safety-Vented / Labeled 2-Color Isopropanol Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Yellow Polypropylene Cap (Pack of 3)A unique, 2-piece valve prevents pressure build-up of solvents within these Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles. Volatiles are vented eliminating solvent dr..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11643-0238
Safety-Vented / Labeled 2-Color LYOB Wide-Mouth Wash Bottles; 250ml (8oz), Polyethylene w/Natural Polypropylene Cap (Pack of 3)A unique, 2-piece valve prevents pressure build-up of solvents within these Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles. Volatiles are vented eliminating solvent drips. T..
Hiển thị 1 đến 20 trong 37 (2 Trang)