Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Nhãn an toàn

Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_2SLWM
Bình tia 2 màu (Nhãn an toàn & Miệng rộng)Nhãn dán cung cấp đẩy đủ thông tin! Sẵn có thể tích 16oz hoặc 32oz!Bình rửa dán nhãn an toàn của Bel-Art bao gồm mã và ký hiệu của DOT (Department of Transportatio) và NFPA (National Fire Protection Association), số CAS (Chemical Abstract Service), ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_2SVSLWM
Bình tia 2 màu (Van an toàn, Nhãn an toàn & Miệng rộng)Bình tia miệng rộng, Van an toàn giúp ngăn ngừa việc rò rỉ dung môi nguy hiểmBình tia với nhãn an toàn Right-To-Know tích hợp một van độc đáo giúp ngăn chặn sự tích tụ áp suất của hơi dung môi bên trong. Quá trình bay hơi được ngăn chặn sẽ k..
Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_4RtKSLWM
Bình tia 4 màu (Nhãn thông tin cần biết, Nhãn an toàn & Miệng rộng)Bình tia dán nhãn an toàn và nhãn thông tin cần biết có miệng rộng 53mm (2 ") để dễ dàng nạp đầy. Bình được in sẵn tên và công thức hóa học, hình Kim cương bốn màu theo Section 704 của NFPA, các mối nguy hiểm cho sức khỏe, số CAS..
Thương hiệu: Bel-Art Model: WashBottle_4RtKSVSLWM
Bình tia 4 màu (Nhãn thông tin cần biết, Nhãn an toàn, Van an toàn & Miệng rộng)Thiết kế van độc đáo giúp ngăn chặn sự tích tụ áp suất, loại bỏ việc nhỏ giọt các hóa chất nguy hiểm. Các loại bình này được in sẵn tên và công thức hóa học, Hình kim cương theo Section 704  của NFPA, các mối ng..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11732-0001
Safety-Labeled 4-Color Acetone Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Red Polypropylene Cap (Pack of 4)Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles feature a wide mouth 53mm (2") for easy refilling. Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fire Protection..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11732-0004
Safety-Labeled 4-Color Distilled Water Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Blue Polypropylene Cap (Pack of 4)Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles feature a wide mouth 53mm (2") for easy refilling. Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fire P..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11732-0019
Safety-Labeled 4-Color Ethanol Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Natural Polypropylene Cap (Pack of 4)Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles feature a wide mouth 53mm (2") for easy refilling. Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fire Protec..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11732-0008
Safety-Labeled 4-Color Isopropanol Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Yellow Polypropylene Cap (Pack of 4)Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles feature a wide mouth 53mm (2") for easy refilling. Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fire Pro..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11732-0009
Safety-Labeled 4-Color LYOB Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Natural Polypropylene Cap (Pack of 4)Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles feature a wide mouth 53mm (2") for easy refilling. Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fire Protectio..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11732-0011
Safety-Labeled 4-Color Methanol Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Green Polypropylene Cap (Pack of 4)Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles feature a wide mouth 53mm (2") for easy refilling. Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fire Protect..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11732-0015
Safety-Labeled 4-Color Sodium Hypochlorite (Bleach) Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Yellow Polypropylene Cap (Pack of 4)Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles feature a wide mouth 53mm (2") for easy refilling. Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the ..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11646-2232
Safety-Labeled 2-Color Acetone Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Red Polypropylene Cap (Pack of 6)Informative Labeling! Available in 16oz or 32oz!Bel-Art’s Safety Labeled wash bottles include Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA)..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11646-6032
Safety-Labeled 2-Color Distilled Water Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Blue Polypropylene Cap (Pack of 6)Informative Labeling! Available in 16oz or 32oz!Bel-Art’s Safety Labeled wash bottles include Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Associati..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11646-3739
Safety-Labeled 2-Color Ethanol Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Natural Polypropylene Cap (Pack of 6)Informative Labeling! Available in 16oz or 32oz!Bel-Art’s Safety Labeled wash bottles include Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (N..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11646-2432
Safety-Labeled 2-Color Isopropanol Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Yellow Polypropylene Cap (Pack of 6)Informative Labeling! Available in 16oz or 32oz!Bel-Art’s Safety Labeled wash bottles include Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11646-3832
Safety-Labeled 2-Color LYOB Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Natural Polypropylene Cap (Pack of 6)Informative Labeling! Available in 16oz or 32oz!Bel-Art’s Safety Labeled wash bottles include Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11646-1132
Safety-Labeled 2-Color Methyl Ethyl Wide-Mouth Wash Bottles; 1000ml (32oz), Polyethylene w/Green Polypropylene Cap (Pack of 6)Informative Labeling! Available in 16oz or 32oz!Bel-Art’s Safety Labeled wash bottles include Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11716-0020
Safety-Labeled 4-Color 70% Ethanol Wide-Mouth Wash Bottles; 500ml (16oz), Polyethylene w/Green Polypropylene Cap (Pack of 4)Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles feature a wide mouth 53mm (2") for easy refilling. Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fire Prote..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11716-0003
Safety-Labeled 4-Color Deionized Water Wide-Mouth Wash Bottles; 500ml (16oz), Polyethylene w/Blue Polypropylene Cap (Pack of 4)Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles feature a wide mouth 53mm (2") for easy refilling. Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fi..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F11716-0002
Safety-Labeled 4-Color Dichloromethane Wide-Mouth Wash Bottles; 500ml (16oz), Polyethylene w/Yellow Polypropylene Cap (Pack of 4)Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles feature a wide mouth 53mm (2") for easy refilling. Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National ..
Hiển thị 1 đến 20 trong 88 (5 Trang)