Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Đáy hình trụ

Thương hiệu: Bel-Art Model: F26216-0000
Graduated Griffin Low-Form 1000ml Beakers; Polypropylene, 200ml Graduation (Pack of 3)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togeth..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26211-0000
Graduated Griffin Low-Form 100ml Beakers; Polypropylene, 25ml Graduation (Pack of 12)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togethe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26212-0000
Graduated Griffin Low-Form 150ml Beakers; Polypropylene, 25ml Graduation (Pack of 12)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togethe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26217-0000
Graduated Griffin Low-Form 2000ml Beaker; Polypropylene, 500ml Graduation“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togetherTranslucent..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26213-0000
Graduated Griffin Low-Form 250ml Beakers; Polypropylene, 50ml Graduation (Pack of 6)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking together..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26219-0000
Graduated Griffin Low-Form 4,000ml Beaker; Polypropylene, 1000ml Graduation“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togetherTransluce..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26214-0000
Graduated Griffin Low-Form 400ml Beakers; Polypropylene, 100ml Graduation (Pack of 6)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togethe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26210-0000
Graduated Griffin Low-Form 50ml Beakers; Polypropylene, 10ml Graduation (Pack of 12)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking together..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26215-0000
Graduated Griffin Low-Form 600ml Beakers; Polypropylene, 100ml Graduation (Pack of 4)“No-Drip” Spout for Easy PouringGriffin low form polypropylene beakers are steam autoclavable at 121ºC (250ºF) and microwavable.Raised numeric graduations show approximate volume (± 5%)Stack without sticking togethe..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26219-0005
Large Volume 5,000ml Polypropylene Graduated Beaker; 100ml GraduationThese graduated beakers feature flared rims and spouts for quick, easy pouring when large volumes are handled.Polypropylene plastic construction; good chemical resistanceSteam autoclavable at 121ºC (250ºF)..
Thương hiệu: Bel-Art Model: F26219-0010
Cốc định mức thể tích lớn 10,000ml Bel-Art Polypropylene; Vạch chia 200mlCác cốc chia độ này có vành và miệng loe để rót nhanh chóng, dễ dàng khi xử lý khối lượng lớnCấu tạo bằng nhựa Polypropylene; kháng hóa chất tốtCó thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước tại 121ºC (250ºF)..
Hiển thị 1 đến 11 trong 11 (1 Trang)