Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Chính sách quyền riêng tư


Smart Lab Hub ➡️ Your Smart Choice


SmartLab Hub luôn tôn trọng quyền riêng tư về thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, gìn giữ và chia sẻ thông tin cá nhân.


Vì quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi cung cấp tuyên bố về quyền riêng tư này để giải thích cách xử lý thông tin trực tuyến và các lựa chọn bạn có thể thực hiện liên quan đến cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng.


Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn, bạn được xem là đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, bạn không nên tiết lộ cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.


Mục đích Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân

SmartLab Hub có thể yêu cầu thông tin cá nhân của bạn khi đăng ký thành viên hoặc đăng ký bất kỳ dịch vụ nào trên trang web này. Nếu bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân không đầy đủ hoặc không chính xác, chúng tôi có thể không cung cấp hoặc không tiếp tục cung cấp các dịch vụ có sẵn trên Trang web này cho bạn.


Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trên trang web này bao gồm những điều sau đây, nhưng không giới hạn:

 • Để xác nhận danh tính của bạn;
 • Cung cấp các dịch vụ có sẵn trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ yêu cầu sản phẩm, hoạt động bán hàng, dịch vụ trao đổi, dịch vụ giao hàng và tiếp thị cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do SmartLab Hub cung cấp;
 • Cung cấp các chương trình khuyến mãi của chúng tôi với thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ và chương trình thành viên do SmartLab Hub cung cấp;
 • Hoạt động như dữ liệu thô để điều tra hoặc phân tích nhằm cải thiện các sản phẩm và dịch vụ do SmartLab Hub cung cấp hoặc bất kỳ mục đích quảng cáo nào;
 • Để vận hành, xử lý, duy trì hoặc quản lý tài khoản thành viên SmartLab Hub của bạn;
 • Để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ở trên hoặc theo quy định của pháp luật.

Loại thông tin cá nhân được thu thập 

Các loại thông tin cá nhân được SmartLab Hub thu thập có thể bao gồm nhưng không giới hạn:


 • Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại di động, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán của bạn.
 • Thông tin doanh nghiệp của bạn như tên công ty và chức danh trong công ty.
 • Địa chỉ IP, dữ liệu vị trí địa lý theo thời gian thực, cài đặt trình duyệt, bản ghi duyệt hoặc thông tin nhật ký internet khác của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.

Việc cung cấp thông tin cá nhân là tự nguyện. Tuy nhiên, việc không cung cấp thông tin cá nhân có thể dẫn đến SmartLab Hub không thể xử lý yêu cầu của bạn hoặc không cung cấp dịch vụ cho bạn.


Lưu giữ thông tin cá nhân 

Trừ khi có bất kỳ luật hiện hành nào yêu cầu thông tin cá nhân phải được lưu giữ trong một khoảng thời gian cụ thể, thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ miễn là cần thiết để thực hiện mục đích liên quan mà thông tin cá nhân được thu thập.


Tiết lộ và Bảo mật của Thông tin Cá nhân 

SmartLab Hub sẽ thực hiện các bước hợp lý để giữ bí mật tất cả thông tin cá nhân và sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bạn.


SmartLab Hub có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Các bên thứ ba được SmartLab Hub tham gia để hỗ trợ dịch vụ phân phối các sản phẩm bạn đã mua và dịch vụ khác có sẵn trên trang web này.
 • Bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm nhưng không giới hạn ở chính phủ, cơ quan quản lý và các tổ chức khác, theo yêu cầu hoặc cho phép của luật hiện hành, phán quyết hoặc lệnh của tòa án.

SmartLab Hub sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo tất cả thông tin cá nhân thu thập sẽ được lưu trữ một cách an toàn và bảo mật. Do tính chất hoạt động của internet, nơi mà không có bất kỳ hệ thống máy tính nào và không có bất kỳ thông tin chia sẻ nào là tuyệt đối an toàn, SmartLab Hub không thể đảm bảo an toàn cho việc truyền tải và phương thức lưu trữ thông tin. Bất kỳ thông tin nào mà bạn truyền cho chúng tôi sẽ tự chịu rủi ro.


Cookies

Cookie là các tệp máy tính nhỏ có thể được lưu trữ trong máy tính của người lướt web nhằm mục đích thu thập thông tin cấu hình và phân tích thói quen xem của người lướt web.


Thông tin chúng tôi có được từ việc sử dụng cookie có thể không chứa thông tin cá nhân của bạn. Nó được sử dụng phổ biến để theo dõi các sở thích của bạn liên quan đến chủ đề của trang web này.


Nếu bạn muốn tắt việc sử dụng cookie, vui lòng sửa đổi cài đặt trình duyệt web của riêng bạn. Nếu bạn tắt cookie, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng trên trang web này.


Tiếp thị trực tiếp 

SmartLab Hub có thể sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ bạn (bao gồm nhưng không giới hạn tên, thông tin liên hệ, sở thích cá nhân và các sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua) để quảng bá sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi đặc biệt cho bạn. SmartLab Hub bắt buộc phải có sự đồng ý bằng văn bản của bạn trước khi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị nào.


Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị nào từ SmartLab Hub, vui lòng liên hệ với Phòng Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi.


Liên kết đến các trang web khác 

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Đó là những trang web không thuộc quyền kiểm soát của SmartLab Hub trong cách xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web nào khác.


Những thay đổi về Chính sách quyền riêng tư 

SmartLab Hub có thể, theo quyết định riêng, thay đổi bất kỳ phần nào của Chính sách quyền riêng tư tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn cần truy cập trang này thường xuyên để kiểm tra phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư.


Liên hệ

Nếu có bất kỳ quan ngại hay thắc mắc nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư hoặc bạn muốn truy cập hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân được lưu trữ bởi chúng tôi, vui lòng liên hệ Phòng Chăm Sóc Khách Hàng.


Trường hợp bạn muốn truy cập thông tin cá nhân do chúng tôi lưu trữ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân giúp xác nhận và chứng minh danh tính của mình. Smartlab Hub có toàn quyền áp dụng chi phí quản trị đối với việc cung cấp truy cập vào thông tin cá nhân theo yêu cầu của bạn.


Cập nhật gần nhất: 16/08/2021