Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Tuyển dụng dealer


Smart Lab Hub ➡️ Hub For Smarts


Bạn có thể tham gia vào chương trình dành cho đại lý của chúng tôi với tư cách là tổ chức hoặc cá nhân. Các chương trình hợp tác của chúng tôi có thể phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh khác nhau để tối ưu hóa lợi ích chung. Sau đây là ví dụ về cách chúng ta có thể hợp tác. Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.


Ví dụ chương trình hợp tác:  

  • Cộng tác viên – Kết nối khách hàng của mình với SmartLab Hub trong khi SmartLab Hub chịu trách nhiệm hỗ trợ tất các khách hàng khác.
  • Đại lý SmartLab Hub – Kết nối khách hàng của họ để sử dụng SmartLab Hub đặt mua sản phẩm. Đơn đặt hàng sẽ được chuyển về đại lý để tiến hành tiếp.
  • Đại lý trực tiếp – Trực tiếp tiến hành và hỗ trợ khách hàng của mình trong khi chỉ cần đặt hàng với SmartLab Hub.


Quy trình thiết lập quan hệ đối tác

1. Vui lòng đăng ký với tư cách Thành viên Cá nhân trên SmartLab Hub.


2. Vui lòng liên hệ Phòng Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi hoặc gửi email đến [email protected] để gửi yêu cầu hợp tác.


3. Bộ phận Phát triển Kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ bạn để thảo luận và xác nhận về chi tiết của chương trình hợp tác.


4. Đơn đăng ký hợp tác kinh doanh sẽ được xét duyệt bởi SmartLab Hub.


5. Ngay khi đơn đăng ký được xét duyệt, bạn sẽ được thông báo và quy trình thiết lập quan hệ đối tác sẽ được tiến hành.