Menu
Your Cart

Register to enjoy more benefits !

Hướng dẫn bảo hành

 

 Smart Lab Hub ➡️ Your Smart Choice


Cảm ơn bạn đã lựa chọn SmartLab Hub. Vui lòng xem các hướng dẫn chung bên dưới về Giới hạn Bảo Hành dành cho việc mua hàng của bạn.


Thông tin giới hạn bảo hành – Phụ kiện

Chúng tôi tự hào về mọi sản phẩm của mình. Chúng tôi cam kết 30 ngày bảo hành kể từ ngày giao hàng đối với mọi loại phụ kiện.


Thông tin giới hạn bảo hành – Thiết bị

Trừ khi có trường hợp khác được liệt kê, chúng tôi đảm bảo các thiết bị sẽ không có khuyết tật về vật liệu và phương pháp gia công. Khi được sử dụng trong điều kiện thông thường, đúng cách và đúng mục đích bởi nhân viên được đào tạo thích hợp, chúng tôi cung cấp bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.


Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí vận chuyển và xử lý liên quan đến dịch vụ bảo hành này. Các sản phẩm bị lỗi trong thời gian bảo hành sẽ được sửa chữa hoặc thay thế theo lựa chọn của SmartLab Hub. Bảo hành có giới hạn này sẽ không áp dụng trong trường hợp sử dụng sai, lạm dụng, giả mạo hoặc thay đổi sản phẩm.


Các tùy chọn về chế độ bảo hành mở rộng cũng có sẵn dành cho khách hàng. Vui lòng liên hệ Phòng Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi.


Vui lòng tham khảo Điều khoản và Chính sách trên trang web này để biết thêm thông tin.