i-Dositecno mang đến những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực hệ thống chiết rót vô trùng được sử dụng để sản xuất dung dịch nhãn khoa và dung dịch tiêm. Tất cả các máy móc vô trùng đều được chế tạo bằng vật liệu tốt nhất để đạt chất lượng tối đa và độ chính xác cao nhất. i-Dositecno cũng cung cấp các gói tài liệu được phát triển bởi các kỹ sư chuyên trách với DQ hoàn chỉnh của máy i-Dositecno, tài liệu IQ và OQ. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng chính xác, chứng chỉ vật liệu và sổ tay hướng dẫn cơ khí và điện.


i-Dositecno đã phát triển hệ thống chiết rót vial và ống tiêm cho các dung dịch tiêm, bao gồm một loạt các sản phẩm từ 0,1ml đến 500ml trong vial và 0,1ml trong ống tiêm cho đến 20ml. Đối với các giải pháp nhãn khoa, i-Dositecno cung cấp rất nhiều loại chai lên đến 500ml với phần giới thiệu thuốc nhỏ mắt tiêu chuẩn và nắp vặn, hoặc các hệ thống như nắp lọc aptar mới. Hê thống filling được đề xuất bắt đầu từ máy bơm nhu động cho đến máy bơm quay bằng sứ phức tạp có tích hợp hệ thống CIP / SIP. Các giải pháp chiết rót vô trùng được cung cấp bằng phần mềm công nghệ cao tuân theo CFR21 part 11, với kiểm soát theo dõi và theo dõi, kiểm soát IPC (kiểm soát quy trình nội tuyến).


Tất cả những điều này khiến i-Dositecno trở thành một công ty có giá trị gia tăng cao trên thị trường đóng gói vô trùng với hệ thống máy móc khổng lồ bao gồm các dung dịch tốc độ trung bình, với các dung dịch dược vô trùng cao.DUNG DỊCH NHÃN KHOA TIỆT TRÙNG

Nhã khoa là một thị trường rất khắt khe, yêu cầu tiêu chuẩn cao. i-Dositecno đang cung cấp một giải pháp tiêu chuẩn rất cao cho các giải pháp tốc độ trung bình và thấp, nhưng với các yêu cầu rất cao. Phạm vi tốc độ bao phủ đến 9.000u / h và thiết bị cung cấp một giải pháp vô trùng hoàn chỉnh, từ hệ thống chiết rót đến yêu cầu vật liệu đặc biệt cho thị trường này.DUNG DỊCH TIÊM TIỆT TRÙNG

Thuốc tiêm là một thị trường rất khắt khe, với các yêu cầu tiêu chuẩn cao. i-Dositecno đang cung cấp một giải pháp tiêu chuẩn rất cao cho các giải pháp tốc độ trung bình và thấp, nhưng với các yêu cầu rất cao. Phạm vi tốc độ bao gồm đến 9.000u / h. Trong phạm vi sản phẩm này, i-Dositecno có thể mang lại những lợi ích tối đa như Bộ cách ly cho các giải pháp ngăn chặn cao, oRAB’s và cRAB, kiểm soát IPC với kiểm tra trọng lượng 100% sản phẩm, tuân thủ CFR 21 part 11 giúp sản xuất trơn tru và chính xác. 


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.